Belgische vaccinverdeler dreigt levering onmiddellijk stop te zetten
Themabeeld.  Foto:  reuters

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is naar de rechtbank moeten trekken om de verdeling van vaccins niet te laten stokken. Vandenbroucke leeft al maanden in onmin met de logistieke partner Medista. Die stuurde vorige week een brief waarin het dreigt om de leveringen van miljoenen vaccins onmiddellijk stop te zetten wanneer de overheid niet betaalt voor de opdrachten.

Medista, het bedrijf dat momenteel in opdracht van de overheid leveringen uitvoert voor de boostercampagne met coronavaccins, dreigt ermee om de verdeling stop te zetten. Het doet dat omdat het al het hele jaar geen euro heeft ontvangen voor het stockbeheer en de verdeling van vaccins. Vorige week kwam er plots wel een bedrag van 3,5 miljoen euro op zijn rekening, maar die was ‘provisioneel’, waardoor Medista de facto niets kan doen met het geld.

In een brief aan de FOD Volksgezondheid schreef Medista vorige week dat ‘het zich genoodzaakt ziet om tijdelijk onze activiteiten stop te zetten’. Een leveringsprobleem was er niet meteen, aangezien er op dat moment al 2,3 miljoen doses naar de vaccinatiecentra waren vertrokken, voldoende om nog minstens twee weken het voorziene ritme aan te houden.

Daarmee geconfronteerd, heeft het kabinet bij de rechtbank van eerste aanleg een verzoekschrift ingediend, om Medista verder te laten werken binnen het contract dat nog loopt tot volgend jaar. De rechter volgde de overheid en legde een dwangsom van 250.000 euro op per inbreuk die Medista begaat.

Medista heeft voorlopig nog niets stopgezet. Dit weekend werd er gewoon doorgewerkt, waardoor de vaccinatiecentra zeker niet in de problemen komen. Maar het escalerend conflict tussen de federale overheid en de vaccinverdeler baart de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor de vaccinaties, wel al langer zorgen.

Aan het depot van Medista in Zaventem arriveren dezer dagen miljoenen coronavaccins, die op de juiste temperatuur worden gehouden en verdeeld worden over de vaccinatiecentra. Maar dat was niet de bedoeling van Vandenbroucke, toen die in de lente van dit jaar, ondanks het lopende contract met Medista tot 2025, een nieuwe aanbesteding liet uitschreven. Concurrent Movianto, een multinational, haalde de vaccinaties aan het begin van deze zomer binnen, dankzij een vraagprijs die 4,5 miljoen euro lager lag dan wat de overheid aan Medista moest betalen.

Medista vocht de uitkomst van de openbare aanbesteding aan bij de Raad van State, omdat er volgens het bedrijf ‘onregelmatigheden waren gebeurd’ en omdat concurrent Movianto niet moest aantonen dat het over de nodige infrastructuur, zowel logistiek als technologisch, beschikte. Dat bleek ook toen de vierde vaccinatie moest worden opgestart: Movianto was niet klaar, Medista moest uitvoeren.

‘Maar onze financiële slagkracht is niet oneindig’, zegt Medista. ‘ Wij hebben tweeënhalf miljoen geïnvesteerd voor de tender tot 2025. Dan is het niet fijn als je halverwege de rit aan de kant wordt gezet. Wij moeten onze mensen ook blijven betalen. We hebben de overheid om een garantie gevraagd om betaald te worden voor deze boostercampagne, maar ook die hebben we niet gekregen.’

‘Onbetrouwbare overheid’

Medista-ceo Sarah Taybi zegt niet langer te willen werken ‘voor een onbetrouwbare overheid die haar macht misbruikt, pestgedrag tolereert, ons financieel uitrookt en ons dan ook nog eens verplicht om de nieuwe boostercampagne te organiseren, terwijl het nu al duidelijk is dat wij nooit correct betaald zullen worden.’

Minister Vandenbroucke wacht met een reactie tot de Kamercommissie Volksgezondheid deze namiddag. Daar zal onder meer N-VA hem aan de tand voelen over het conflict met de vaccinverdeler. Medista heeft Vandenbroucke eerder al gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de leidinggevende ambtenaar bij de FOD. Medista acht die persoon verantwoordelijk voor de vele deurwaarders en audits die het bedrijf het afgelopen jaar te beurt vielen en voor de achterstallige betalingen. Vandenbroucke nam de persoon toen in bescherming. Volgens Medista is er, toen er een nieuwe aanbesteding werd uitgeschreven, ‘wegens nakende budgetoverschrijdingen’, ook nooit een rapport opgesteld door de inspectie Financiën.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in