Inflatie blijft ook volgend jaar zeer hoog, voorspelt Planbureau
  Foto:  Jimmy Kets

Het federaal Planbureau verwacht een inflatie van 6,5 procent in 2023, bijna het dubbele van zijn eerdere raming. De groei van de Belgische economie zou eind dit jaar volledig stilvallen.

De hoge energie- en grondstofprijzen doen de Belgische economie stevig pijn. Volgens nieuwe ramingen van het Planbureau zullen de gevolgen daarvan nog tot een eind in 2023 voelbaar zijn. In zijn ramingen van juni ging het uit van een inflatie van 8,1 procent in 2022 en 3,5 procent in 2023. In zijn nieuwste voorspelling is dat een inflatiecijfer van respectievelijk 9,4 en 6,5 procent. Voor volgend jaar is dat bijna een verdubbeling tegenover de raming van voor de zomer.

De groeiverwachting voor vorig jaar stelt het Planbureau eveneens naar beneden bij: voor de zomer werd nog 2,6 procent dit jaar en 1,3 procent vorig jaar voorspeld. Het bureau handhaaft het groeicijfer van dit jaar, maar halveert het cijfer voor volgend jaar: slechts 0,6 procent groei. Dat betekent dat op jaarbasis een recessie vermeden wordt, maar dat de groei in het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste van volgend jaar stilvalt.

Het Planbureau geeft niet aan of er op kwartaalbasis ook een krimp is. De strikte definitie van een recessie is twee kwartalen na elkaar negatieve groei. Vooral de gezinnen zouden volgend jaar op de rem staan. De consumptie van gezinnen zou slechts met 0,8 procent toenemen, tegenover 4,2 procent dit jaar.

Werkloosheid

Door de zwakke economie zou ook de werkloosheidsgraad licht stijgen: van 5,7 naar 5,8 procent. Het klinkt contradictorisch, maar doordat toch meer mensen aan het werk zijn, neemt de werkgelegenheidsgraad tegelijk toe van 72 naar 72,4 procent. Dit jaar worden er 100.000 bijkomende banen gecreëerd en volgend jaar 39.000. Dat is minder dan de aangroei van de beroepsbevolking, waardoor de werkloosheidsgraad licht toeneemt.

Een cijfer dat opvalt is de evolutie van de lopende rekening, waarvan de handelsbalans de grootste component vormt. Een overschot betekent dat het buitenland netto geld schuldig is aan België, een tekort dat we beroep moeten doen op buitenlands geld. Dit jaar komt het tekort uit op 3,5 procent van het bbp, volgend jaar zou er een tekort aankomen van 4,3 procent.

Dat is het hoogste tekort sinds 1980. Dat komt vooral doordat de energie die we moeten invoeren veel duurder is geworden. Werkgevers zullen ook betogen dat de concurrentiepositie stevig verzwakt. Werknemers zullen door de automatische indexering in twee jaar tijd meer dan 16 procent duurder worden, wat meer is dan in de buurlanden, die geen automatische indexering kennen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in