Katholiek Onderwijs legt nu ook bom onder eindtermen eerste graad
Topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve (r.).  Foto: Fred Debrock 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen veroorzaakt opnieuw opschudding in de eindtermensaga. Na de vernietiging van de eindtermen van de tweede en derde graad, wil de koepel voor haar scholen aangepaste eindtermen in de eerste graad.

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft beslist om een eigen set eindtermen in te dienen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Eindtermen zijn de minimumdoelen die zijn vastgelegd door het Vlaamse Parlement en omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Op basis daarvan leggen de verschillende onderwijskoepels hun leerplannen vast.

De nieuwe set eindtermen die het katholiek onderwijs wil gebruiken, moet als geheel gelijkwaardig zijn aan de bestaande set eindtermen. Die set is drie jaar geleden ingevoerd en is volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen te gedetailleerd en te sturend. ‘Schoolbesturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen voldoende ruimte voor het eigen pedagogisch project en voor inhoudelijke en didactische keuzes van de school, het lerarenteam en de individuele leraar. Ook in de eerste graad van het secundair onderwijs’, klinkt het.

Het katholiek onderwijs volgt zo de identieke beweging van de steinerscholen in het verleden: ook zij hebben een eigen, alternatieve versie van de eindtermen ingediend en laten goedkeuren door de Vlaamse regering. ‘Dit is hetzelfde proces. Het is niet omdat wij iets groter zijn, dat er andere regels van toepassing zouden zijn’, zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, daarover. Als het katholiek onderwijs een nieuwe set eindtermen krijgt, is het fiasco rond de eindtermen stilaan compleet: dan gebruikt de grootste onderwijsaanbieder in Vlaanderen niet langer de standaardset eindtermen.

Chaos

Het katholiek onderwijs onderneemt de stap om zijn scholen de komende jaren stabiliteit te geven. Het kreeg te horen dat zijn leerplannen voor de eerste graad voor de laatste keer goedgekeurd zijn, omdat de huidige eindtermen er volgens de Onderwijsinspectie te weinig expliciet in aan bod kwamen. Dat was net de bedoeling van het katholiek onderwijs, die op die manier de eindtermen wou verzachten in zijn eigen leerplannen. ‘Onze oorspronkelijke doelstelling om de problematische opmaak van de eindtermen van de eerste graad via eigen leerplannen te verhelpen, brengt dus geen oplossing’, benadrukt Boeve.

Dit schooljaar zou er sowieso niets veranderen, maar in het schooljaar 2023-2024 zouden katholieke scholen volgens de Onderwijsinspectie met nieuwe leerplannen moeten werken. Om chaos te vermijden, dient de Guimardstraat een groot deel van de bestaande leerplandoelen in als alternatieve set eindtermen. Die moeten de komende maanden goedgekeurd of bijgestuurd worden door de Vlaamse regering. ‘Voor scholen en leraren van de eerste graad betekent dat concreet dat ze ook in 2023-2024 met onze leerplannen van de eerste graad zullen kunnen blijven werken. Zo zijn ze er zeker van dat ze de keuzes die ze al maakten in de voorbije drie jaar kunnen behouden en het lesmateriaal en -voorbereidingen kunnen blijven gebruiken.’

Volgens het katholiek onderwijs is de nieuwe set, los van de aanleiding, een logische zet. In juni werden de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs nog vernietigd door het Grondwettelijk Hof. ‘Ook de eindtermen van de eerste graad laten onvoldoende ruimte voor het pedagogische project van schoolbesturen én zijn ermee onverzoenbaar. De argumenten waarmee het Grondwettelijk Hof de eindtermen van de tweede en de derde graad heeft vernietigd, gelden eveneens voor de eindtermen van de eerste graad.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in