Grootverbruikers willen historisch hoge CO2-prijs verzachten
Een steenkoolcentrale in Duisburg, Duitsland. Steenkool heeft een comeback gemaakt in Europa.  Foto: getty

Nu de CO2-prijs met de kaap van 100 euro flirt, en de energieprijzen ongekende hoogten verkennen, komt het emissiehandelssysteem steeds meer onder vuur te liggen. ‘Europa moet ingrijpen’, zegt de energie-intensieve industrie.

Op het moment dat de stroom- en gasprijzen alle records verbrijzelen, piekt ook de prijs voor de uitstoot van CO2 onder het Europese emissiehandelssysteem ETS, waarbij grote uitstoters, zoals luchtvaartmaatschappijen ...