camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Migratie

Helft Afghaanse asielzoekers heeft geen recht op bescherming

Vlak na de machtsovername door de taliban erkende België negen op de tien Afghaanse asielzoekers, maar intussen is de erkenningsgraad gedaald tot 47 procent. Afgewezen asielzoekers worden niet gedwongen teruggestuurd.

donderdag 18 augustus 2022 om 3.25 uur

Enkele asielzoekers slapen aan het Klein Kasteeltje in Brussel. Kristof Vadino

Dit jaar werd bijna de helft (47 procent) van alle aanvragen van ­Afghaanse asielzoekers goed­gekeurd. Na de machtsovername door de taliban een jaar geleden werden nog bijna negen van de tien asielaanvragen goedgekeurd, al ging het toen alleen over dossiers van Afghanen die een duidelijk persoonlijk risico liepen op foltering of vervolging. In maart paste het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn aanbeveling aan:Voor de taliban aan de macht kwamen, was er meer willekeurig geweld’, zegt Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal. ‘Toen stelden we vast dat er in heel wat regio’s een ­reëel risico was door gevechten. Het is sindsdien op veel plaatsen veiliger geworden.’

‘Zeer ruim’

Het CGVS is nog ‘zeer ruim’ in de toekenning van de status van vluchteling, benadrukt hij, ‘zoals voor alleenstaande vrouwen, politiek activisten en meisjes die het recht op onderwijs ontzegd wordt. Daar bestaat een duidelijke ­situatie van fundamentele discriminatie.’ Subsidiaire bescherming voor Afghanen (tegen oorlog of ernstige schade, red.) wordt nagenoeg niet meer toegekend.

Het gemiddelde erkenningspercentage ligt sinds de val van ­Kaboel in augustus 2021 op 53 procent, wat nagenoeg gelijk is aan de situatie in 2018, toen de helft volgens cijfers van het CGVS erkend werd als vluchteling of subsidiaire bescherming kreeg. In 2019 en 2020 kreeg slechts een derde van de Afghanen bescherming.

Meer sans-papiers

Niet iedereen kan terug: gedwongen terugkeer naar Afghanistan blijft sinds de taliban de macht ­grepen onmogelijk. Daardoor ­ontstaat een groeiende groep sans­papiers. Het verhoogt ook de druk op staatssecretaris voor Asiel en ­Migratie ­Nicole de Moor (CD&V) om tot een oplossing te komen voor de Afghanen die niet-repatrieerbaar zijn, en voor de grote groep ­Afghaanse asielzoekers (8.400) in de opvangcentra.

De Moor wil meer inzetten op de lokale opvang van vluchtelingen buiten de EU, maar dat heeft veel voeten in de aarde.

Staatssecretaris Nicole de Moor wil meer inzetten op de lokale opvang van vluchtelingen buiten de EU, maar dat heeft veel voeten in de aarde

Zo plaatst de ngo 11.11.11 in een nieuw rapport vraagtekens bij de opvang van Afghanen in derde landen zoals Turkije. Uit de 110 getuigenissen die de ngo verzamelde onder Afghaanse vluchtelingen in Turkse kampen tussen december vorig jaar en februari 2022 blijkt dat meer dan de helft (64 procent) niet in zijn basisbehoeften kan voorzien. Een op de vijf werd al het slachtoffer van gewelddadige pushbacks aan de Europese grenzen. De helft geeft aan door te willen reizen naar Europa.

Het kabinet-De Moor laat weten UNHCR te steunen, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties dat ter plaatse werkt. ‘We moeten in degelijke opvang in de regio voorzien en gevaarlijke tochten vermijden’, zegt een woordvoerder. In april ging toenmalig staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) op werkbezoek naar Turkije om die piste te onderzoeken.

11.11.11 vraagt de regering ­intussen om meer Afghanen op te vangen, via humanitaire visa en het systeem van hervestiging naar België. Maar dat laatste systeem ligt nagenoeg stil. Zolang er asielzoekers aan het Klein Kasteeltje op straat moeten slapen, is er bijna geen plaats voor zulke vluchtelingen. Ook gisteren kregen 40 alleenstaande mannen, de meerderheid onder hen Afghanen, volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen, geen opvang.

Niet te missen


LEES OOK

De podcasts van De Standaard

Niet te missen