Meer patiënten naar spoed door huisartsentekort
Themabeeld.  Foto:  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Uit een rondvraag van VRT Nws bij twintig Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat hun spoeddiensten in de eerste helft van dit jaar meer patiënten zagen dan in dezelfde periode in 2019, voor corona dus. Het nijpende huisartsentekort is een belangrijke factor.

De coronacrisis zette wel meer druk op onze ziekenhuizen, maar op de spoeddiensten was het dan net wat kalmer. Zo waren er minder verkeersongevallen, minder evenementen en door gesloten scholen konden kinderen elkaar minder ziektes doorgeven. Maar sinds de samenleving weer helemaal werd opengegooid, zien de spoeddiensten opmerkelijk meer patiënten, zo blijkt uit een rondvraag van VRT Nws bij twintig Vlaamse ziekenhuizen.

In twee op de drie door VRT Nws bevraagde ziekenhuizen zijn in de eerste zes maanden van 2022 de aanmeldingen op spoed met tien procent of meer gestegen, in vergelijking met dezelfde periode in 2019, voor de coronacrisis. In enkele ziekenhuizen noteerden ze zelfs een toename tot twintig procent.

Die stijging is deels toe te schrijven aan de bevolkingsgroei en de vergrijzende bevolking, want oudere mensen hebben meer zorg nodig. Maar ook het groeiende tekort aan huisartsen en de patiëntenstop, waarover deze krant al eerder berichtte, speelt een belangrijke rol bij de toename.

‘Als patiënten met een probleem zitten, willen ze graag snel geholpen worden’, geeft dokter Tom Schmitz, hoofd spoed van het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde, aan bij VRT Nws. ‘En als ze niet bij de huisarts terechtkunnen, komen ze ook op spoed aankloppen. Want spoed is 24 uur per dag en zeven dagen per week open, zonder afspraak.’

Daarnaast is er een sprake van meer problemen met geestelijke gezondheid en alcohol- en drugsverslaving, en speelt soms ook de lokale context mee. Daardoor neemt de druk op de spoeddiensten alleen maar toe. Om die toegenomen druk op te vangen, pleiten de spoedartsen voor een doorgedreven samenwerking tussen huisartsen en spoeddiensten, en een verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor spoedverpleegkundigen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig