Wat moet u doen als u uw belastingaangifte vergeten bent?
  Foto:  Isopix

Als u uw belastingaangifte niet of onvolledig hebt ingediend, dan is het nu eigenlijk te laat: de deadline was namelijk vrijdag 15 juli. Maar misschien is het missen van de deadline niet zo’n ramp. Dit staat u te doen.

1. U moet toch niets doen

In het beste geval moest u eigenlijk helemaal geen aangifte doen. De fiscus verstuurde dit jaar immers aan meer dan de helft van de 7,1 miljoen belastingplichtigen een ‘voorstel voor vereenvoudigde aangifte’ (VVA). Daarop zijn alle gegevens die de fiscus heeft en voldoende zouden zijn voor het correct invullen van uw aangifte al opgenomen. Wie zo’n voorstel kreeg en daarmee akkoord ging, moest dus niets meer doen. Kortom: een groot deel van de belastingbetalers kan zelfs niet te laat zijn, want ze moesten niets doen.

Maar: die VVA is helaas niet altijd even volledig. In sommige gevallen kunnen zelfs grote aftrekposten zoals een woonlening niet of niet correct ingegeven zijn. In dat geval kunt u opteren om alsnog te gaan voor de volgende optie, en een mandataris inschakelen.

2. U laat een ander het doen

Hebt u geen VVA ontvangen en niets ingediend, dan zit er eigenlijk niets anders op dan een mandataris in te schakelen, wilt u toch nog aan uw verplichtingen voldoen. Want als u gebruikmaakt van een mandataris om uw aangifte in orde te brengen, dan krijgt u nog even respijt. Een mandataris, zoals een boekhouder, heeft nog tot 30 september de tijd om alles in orde te brengen. Toch moet u snel actie ondernemen. De mandataris moet de fiscus immers ook op de hoogte brengen van het feit dat u dat mandaat hebt toegekend.

Deze optie is uiteraard niet gratis. Als u verplicht was een aangifte in te dienen, dan rest u eigenlijk geen andere mogelijkheid, en is dat de prijs die u moet betalen. Maar als u bijvoorbeeld een VVA hebt ontvangen waar een paar kleine kostenposten op ontbreken, kan het zijn dat de kosten van uw boekhouder hoger zijn dan het voordeel dat u kunt doen. Schat dus goed in of het sop in dat geval de kool wel waard is.

3. U doet het alsnog zelf

Ja, u kunt nog zelf uw aangifte indienen. Dat is eigenlijk geen redmiddel: uw aangifte moest al binnen zijn, en is dus eigenlijk niet geldig. Maar in regel wordt de aangifte wel nog vaak in behandeling genomen. De fiscus kan u wel een boete opleggen of een belastingverhoging aanrekenen. U bent dus afhankelijk van de goodwill van de fiscus. Dit is dus zeker niet zo’n veilige optie als het inschakelen van een mandataris.

De belastingcontroleur krijgt bij zo’n late aangifte bovendien veel meer tijd om het dossier na te gaan. Hij moet de definitieve aanslag dan pas vestigen tegen 31 december ‘van het derde jaar volgend op het inkomstenjaar, in plaats van (zoals normaal) 30 juni in het tweede jaar’. Dat betekent dat de fiscus bij een late aangifte tot eind 2024 de tijd heeft om de aanslag te berekenen. Als u geld terugkrijgt, zal u er zeker langer geduld voor moeten uitoefenen.

4. U onderneemt geen actie

Natuurlijk kunt u ook doen alsof er niets is gebeurd. Maar dat is om problemen vragen. De fiscus zal u namelijk later dit jaar automatisch een herinneringsbrief toesturen. U moet dan alsnog een boekhouder inschakelen of zelf alles invullen. Dat brengt u de facto toch weer bij een van de voorgaande opties.

U kijkt dan ook aan tegen een administratieve boete en u ontvangt dan een ‘aanslag van ambtswege’, waarbij de fiscus op eigen inkomstengegevens afgaat, waarbij er van fiscale optimalisatie van uw uitgaven (aftrekposten) geen sprake zal zijn. Bent u hardleers, dan kunnen de sancties nog verder oplopen: Hebt u ook al in 2021 geen aangifte ingediend, dan riskeert u een boete, en kijkt u nog aan tegen een belastingverhoging van 10 tot 200 procent, afhankelijk van hoeveel keer u uw aangifte eerder al hebt genegeerd.
(Dit artikel is een aangepaste versie van een stuk dat op 17 juli 2020 verscheen)

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig