Groep van achttien liberalen wil Open VLD ‘opnieuw uitvinden’
Voorzitter Lachaert  Foto:  bdw

In een kritisch opiniestuk hekelt een groep jonge liberalen het gebrek aan vernieuwing binnen Open VLD. De kritiek op partijvoorzitter Egbert Lachaert komt zo voor het eerst expliciet naar buiten, bericht De Morgen zaterdag.

‘We hebben nog een jaar om het tij te keren voor Open VLD’, schrijven achttien liberalen in een brandbrief die gericht is aan de partij. Daarmee willen ze hun frustratie over het gebrek aan vernieuwing binnen Open VLD kanaliseren. Ondanks de pogingen van partijvoorzitter Lachaert om het ‘liberale vuur’ aan te wakkeren, blijft de partij immers ‘vastgeroest’, menen ze. 

Bij de ondertekenaars zitten vier liberale voorzitters: Philippe Nys (Jong VLD), Tineke Van Hooland (Open VLD Vrouwen), Lawrence Vanhove (denktank Liberales) en Thibault Viaene (Liberaal Vlaams Verbond). Ook de woordvoerder van Bart Somers, Arthur Orlians, doet mee, net als Somers’ zoon Jan-Klaas. 

De partij moet dringend op zoek naar haar eigen verhaal, vinden de briefschrijvers. Begin dit jaar lanceerde Lachaert een vernieuwingstraject dat in 2023 moet uitmonden in een groot liberaal congres, maar het is allemaal te braaf, te voorzichtig, te traag. ‘De partijvoorzitter moet nú concrete plannen voorleggen’, klinkt het. ‘Geen cosmetica, geen betekenisloze profilering, maar een nieuwe manier van aan politiek doen. We moeten de liberale partij heruitvinden.’

Ze pleiten ook voor nieuwe gezichten. Zonder grondige verandering kan de partij geen geloofwaardige doorstart maken, aldus de groep. De huidige toppers draaien al te lang mee, vinden zij.

De briefschrijvers stellen expliciet dat de brief geen aanval is op de huidige voorzitter maar een aansporing om met resultaten te komen. Er heerst lethargie aan de top, het is tijd voor wat opschudding.

Op Radio 1 stelde Vincent Stuer, één van de briefschrijvers, dat de partij al 18 jaar verkiezingen verliest en dat de neergang dus zeker niet enkel de verantwoordelijkheid is van de huidige voorzitter. Hij beklemtoonde dat geen enkele mandataris (ministers, parlementsleden...) de brief ondertekende omdat het hen niet is gevraagd.

Reactie Lachaert

De Morgen vroeg partijvoorzitter Lachaert ook om een reactie. Hij noemt de brief ‘een goedbedoeld initiatief’. ‘Natuurlijk moeten we voluntaristisch zijn, maar we kunnen er niet omheen dat onze partij vandaag het land bestuurt en daar op afgerekend wordt. Zomaar standpunten lanceren die we niet kunnen waarmaken, is geen goed idee.’

Achtergrond

Bij een peiling eind vorige maand in Het Laatste Nieuws en VTM haalde Open VLD de laagste score ooit voor de partij: 9,3 procent. Ook in de politieke barometer van De Standaard en de VRT scoorden de liberalen laag. Wat toen opviel was dat de partij zijn rechtse kiezers aan het verliezen was (onder meer aan N-VA) en de meer linkse liberale kiezers overbleven.

Enkele dagen gelden schreef de Antwerpse liberaal Willem-Frederik Schiltz een pamflet ‘Beton’. Daarin had hij het niet alleen over de liberale partij. Zijn pamflet leest als een cri de coeur van een politicus die een weg zoekt uit de malaise die de centrumpartijen in een houdgreep heeft.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in