Vandenbroucke vraagt (jonge) artsen hoe hard ze in de toekomst nog willen werken
Frank Vandenbroucke dringt er bij de deelstaten op aan om te kijken of ze binnen de afgesproken quota meer huisartsen kunnen laten afstuderen.  Foto:  BELGA

In het licht van de discussie over het tekort aan huisartsen lanceert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een grootschalige enquête over hun ‘gewenste activiteitsgraad’.

In een brief aan de bevoegde planningscommissie gaf federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) onlangs de opdracht om een grootschalige bevraging bij artsen te organiseren, en dan vooral bij jonge artsen. Die enquête moet peilen naar ‘hun verwachtingen inzake de toekomstige uitoefening van het beroep en hun gewenste en haalbare activiteitsgraad’, zo schrijft Vandenbroucke. Lees: hoe hard willen en kunnen jonge artsen in de toekomst nog werken?

Vandenbroucke voegt daaraan toe dat de bevraging onder meer moet nagaan ‘in hoeverre de huidige werklast is ingegeven door het aanbod van artsen, met andere woorden: of artsen meer werken dan ze willen bij gebrek aan andere artsen. Of dat de artsen juist minder werken dan ze willen omdat er teveel collega-artsen zijn.’ Hij speelt daarbij duidelijk in op de huidige discussie over het huisartsentekort, terwijl er misschien een overaanbod is van andere artsen- specialisten.

Vandenbroucke drong er intussen bij de deelstaten ook al op aan om te kijken of ze binnen de afgesproken quota meer huisartsen kunnen laten afstuderen in plaats van andere artsen. Voor het jaar 2028, dat belangrijk is voor de studenten die nu starten, verwacht het kabinet-Vandenbroucke dat de helft huisarts wordt. Al begeeft het kabinet zich daarmee wel op het terrein van de deelstaten.

Historische doorbraak

Hoe dan ook staat de communautaire discussie over de artsenquota vandaag hoog op de politieke agenda. Naar alle waarschijnlijkheid keurt de Kamercommissie Gezondheid vrijdagmiddag Vandenbrouckes wetsontwerp rond de artsenquota goed. Dat akkoord moet een einde maken aan meer dan 25 jaar communautaire discussie over hoeveel jonge artsen er in Vlaanderen en Wallonië precies mogen afstuderen. Maar een furieuze N-VA blijft er niet over te spreken.

   • Akkoord over artsenquota met Franstaligen botst toch op scepsis

Ter herinnering: ondanks eerdere federale afspraken liet de Franse Gemeenschap al jaren meer artsen dan afgesproken afstuderen. Ook Vlaanderen besliste dan maar om zich niet meer aan de quota te houden. Vandenbroucke sloot uiteindelijk onlangs een deal met de Franse Gemeenschap. Net als in Vlaanderen komt er vanaf 2023 ook aan Franstalige kant een zogenaamde ‘numerus fixus’, een toegangs­examen met een maximaal aantal ­beschikbare plaatsen. In ruil daarvoor wordt het overtal aan artsen tot en met 2027 kwijtgescholden. De quota worden in 2028 ook eenmalig opgetrokken, zowel aan Vlaamse als aan Frans­talige kant.

Furieuze N-VA

Als federale oppositiepartij is N-VA niet te spreken over het akkoord dat ‘zomaar een spons over het verleden veegt’. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) had het eerder al over een ‘kaakslag aan de vooravond van 11 juli’. Op het Overlegcomité van afgelopen dinsdag weigerde de Vlaamse regering zich ook achter het akkoord te scharen.

Weyts heeft het over een ‘onrechtvaardige berekeningswijze’. Zo zou er in de toekomst onder meer rekening gehouden worden met de activiteitsgraad van de Vlaamse en Waalse artsen: aangezien de Vlaamse artsen meer uren kloppen dan de Waalse, zullen de quota langs Franstalige kant wat meer opgetrokken worden.

In een brief aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) benadrukte Vandenbroucke weliswaar dat aan die laatste verzuchtingen ook wat tegemoetgekomen is en dat de activiteitsgraden in de toekomst naar elkaar toe zullen groeien. ‘Dit zorgde er ook voor dat het Vlaamse quotum nog met een 70-tal koppen verhoogd werd en dit werd aanvaard langs Franstalige kant.’ Tegelijk moet de grootschalige bevraging straks aantonen of er al dan niet een regionaal verschil is in hoe hard (huis)artsen in de toekomst nog willen werken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig