Laatste week voor belastingaangifte: deze tips helpen u vooruit
  Foto: isopix

Wie zijn belastingaangifte nog niet heeft ingevuld, krijgt van de fiscus nog een week de tijd, tot 15 juli. Tien tips om de late indieners te helpen bij hun huiswerk.

1. Respecteer de deadline

De indieningstermijn voor een aangifte via het online belastingplatform Tax-on-web verstrijkt op 15 juli. De absolute deadline ligt die dag op 23.59 u. Aangiftes die een paar minuten later worden verzonden, krijgen 16 juli als indieningsdatum mee, en zijn officieel te laat. Dat moet u vermijden. Laattijdigheid kan aanleiding geven tot een administratieve boete, van minimaal 50 euro tot 1.250 euro.

Op de deadline van 15 juli geldt maar één uitzondering. Wie een (betaalde) mandataris inhuurt om de aangifte in te vullen, zoals een boekhouder, krijgt respijt tot 30 september.

2. Wacht niet tot het laatste moment

De performantie van Tax-on-web verkleint bij een te grote toevloed van late indieners. Te veel gelijktijdige gebruikers kan tot problemen leiden bij het aanmelden en invullen. Om die last minute stresssituatie te vermijden, wacht u dus het best niet tot vrijdag 15 juli om in te loggen.

Hopen op uitstel van de deadline is risicovol. In de voorbije jaren is het weliswaar al voorgekomen dat de oorspronkelijke indieningstermijn met een aantal dagen werd verlengd, maar dat gebeurde pas na zware technische storingen op Tax-on-web. Die zijn er dit jaar nog niet geweest.

3. Snel aanmelden via Itsme

Aanmelden op Tax-on-web verloopt via myminfin, de portaalsite van de FOD Financiën. De twee meest gebruikte (en eenvoudigste) manieren om toegang te krijgen zijn uw e-idkaart of de smartphone-app Itsme. Vorig jaar was Itsme al goed voor een op de drie aanmeldingen op Tax-on-web. Wie de voorgaande jaren met een aanmeldingstoken werkte, kan dat ook nu nog doen (maar nieuwe tokens aanvragen kan niet meer).

4. Gebruik de online hulpmiddelen

Op Tax-on-web kunt u bij het invullen gebruikmaken van een digitale ‘wizard’ (of toverstaf), die bij een aantal codes automatisch opduikt en waarachter een rekenmodule schuilgaat. Handig om bijvoorbeeld het juiste bedrag te berekenen dat u mag inbrengen voor de aftrek van een hypothecaire lening.

Tax-on-web bevat ook een tool waarmee u een simulatie van uw eindafrekening kunt maken: klikken op ‘berekenen van belastingen’. Als dat bedrag zonder duidelijke reden stevig afwijkt van uw vorige afrekening, doet u er goed aan om alles nog eens te overlopen.

   • Aan de slag met Tax-on-web

5. Speciale website voor jongeren

Jongeren die voor de allereerste keer een belastingaangifte moeten indienen, kunnen voor specifieke informatie terecht op een nieuwe website van de FOD Financiën: mijneersteaangifte.be

Voor jobstudenten gelden er bijzondere fiscale regels, waardoor hun brutoloon nagenoeg gelijk is aan de som die ze netto in handen krijgen. Toch moeten die inkomsten op de aangifte ingevuld worden.

   • Studentenjob nog voordeliger

6. Codes al ingevuld? Controleer de fiscus

Ruim drie miljoen belastingplichtigen hebben van de FOD Financiën een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ (VVA) in de brievenbus of mailbox gekregen. Bij een VVA zijn in principe alle inkomsten en uitgaven reeds opgelijst door de fiscus – en zijn dus ook alle vereiste codes vooraf ingevuld.

• Handleiding bij de ‘vereenvoudigde’ aangifte

Maar ook wie zelf zijn aangifte indient, zal merken dat heel wat codes al door de belastingadministratie ingevuld zijn, zoals uw loon of het bedrag dat u aan pensioensparen hebt besteed. Wanneer u het aangifteformulier opent, krijgt u meteen een overzicht van alle gegevens die al ingevuld zijn.

Controleer, net als bij een VVA, altijd of de ingevulde bedragen overeenstemmen met de fiscale fiches die u zelf van, bijvoorbeeld, uw werkgever of bank heeft ontvangen. U kunt die fiches oproepen door naast het ingevulde bedrag te klikken op het symbooltje met verrekijker.

Vul de ontbrekende data aan, bijvoorbeeld uitgaven die aanleiding kunnen zijn tot een belastingvermindering, zoals de kosten voor kinderopvang. Handig: in uw aangifte verschijnt onderaan een overzicht van de codes die u vorig jaar heeft ingevuld.

7. Begin bij het begin

Vergeet de eerste twee vakken van het aangifteformulier niet na te kijken. Ga in vak I na of de fiscus over de juiste contactinformatie beschikt. Klopt het bankrekeningnummer nog dat op het formulier staat vermeld? Als u van bank bent veranderd, moet u zelf het rekeningnummer aanpassen. Idem voor uw telefoonnummer.

In vak II moet u altijd controleren of uw familiale situatie juist is weergegeven. Klopt het aantal personen ten laste? Dat is van belang, want een eerste (of bijkomend) kind ten laste levert u een flink belastingvoordeel op. Vergeet dus niet om veranderingen in uw huishouden – zoals een huwelijk, scheiding of de geboorte van een kind – aan te geven.

8. Nieuwigheden om te onthouden

Dit jaar bevat het aangifteformulier een aantal opvallende nieuwigheden. Zo kan u niet langer onbelast bijverdienen in de deeleconomie (bijvoorbeeld als fietskoerier) of in een sportclub of het verenigingswerk; deze inkomsten worden voortaan belast aan 20 procent (de helft aftrekbaar als beroepskosten).

   • Onbelast bijverdienen kan niet meer

Voor het eerst kunnen particulieren een belastingaftrek aanvragen voor de kosten van de installatie, aan de eigen woning, van een laadstation voor elektrische wagens. Op een investering van maximaal 1.500 euro geldt belastingvermindering van 45 procent, of een fiscaal voordeel van 675 euro. Opgelet: deze maatregel is pas van kracht geworden op 1 september 2021.

   • Fiscus betaalt laadpaal aan huis deels terug

9. Vergeet de klassieke aftrekken niet

Wie aan pensioensparen doet, mag niet vergeten om het belastingvoordeel van 30% te claimen (op stortingen tot 990 euro). Ook op de premies voor het langetermijnsparen via een levensverzekering geldt (tot maximaal 2.350 euro) een aftrek van 30%.

   • Uw kapitaal kan twee keer opbrengen

Belastingverminderingen zijn er ook voor een aantal ‘klassieke’ gezinsuitgaven, zoals de aankoop van dienstencheques (20% aftrek op maximaal 1.350 euro), kosten voor kinderopvang (tot 14 euro per dag) of giften aan een goed doel (45% aftrek vanaf 40 euro).

   • Recupereer uw gezinsuitgaven

Weet ook dat de fiscus er bij de belastingaanslag rekening mee houdt dat u vorig jaar kosten hebt gemaakt bij de uitoefening van uw beroep. Voor de inkomsten uit 2021 gaat het om een kostenforfait van 4.920 euro. Dit bedrag wordt automatisch in rekening gebracht. Alleen als u denkt dat uw werkelijke beroepskosten hoger liggen dan het wettelijk forfait, heeft het zin om die in te dienen. Opgelet: zelfs bij veelvuldig thuiswerk kan u niet zomaar alle gemaakte kantoorkosten in de eigen woning inbrengen.

   • Thuiswerk haalt het niet van kostenforfait

10. Niet vergeten te verzenden

U moet het online aangifteformulier niet alleen invullen, maar ook effectief indienen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar elk jaar opnieuw maken heel wat belastingplichtigen de fout om na data alleen op te slaan, zonder ze daarna ook te verzenden. Opgelet: gehuwde of samenwonende partners moeten allebei de aangifte ondertekenen, vooraleer op de knop ‘verzenden’ te klikken.

Als u na de indiening nog een correctie wilt uitvoeren – dat mag één keer – dan moet u de aangifte opnieuw ondertekenen, en weer verzenden. Ook voor die correctie geldt 15 juli als slotdatum.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig