Vlaams begrotingsevenwicht in zicht dankzij inflatie
Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA).  Foto:  Guy Puttemans

De inflatie doet de Vlaamse inkomsten sneller stijgen dan de uitgaven, blijkt uit een advies van de Vlaamse sociale partners.

Ook de uitgaven van de overheid blijven niet gespaard van de hoge inflatie. De salarissen in het onderwijs of de welzijnssector worden bijvoorbeeld automatisch geïndexeerd. Tegelijk stijgen de ontvangsten nog sneller, want de dotaties die de Vlaamse overheid ontvangt via de Financieringswet, die de financiering van de gewesten en gemeenschappen regelt, zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. Die is de voorbije maanden op hol geslagen. Daarnaast zijn er uitgaven die de inflatie niet of slechts gedeeltelijk en met vertraging volgen.

Dat maakt dat de hoge inflatie per saldo een goede zaak is voor de Vlaamse begroting. De Serv, het adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners, spreekt over een ‘zeer significant effect’. De ontvangsten stijgen in 2023 met 3,6 miljard en in 2024 met 3,4 miljard, voornamelijk door de inflatie. De uitgaven stijgen ook, maar de inflatie doet ze slechts met 2,4 miljard stijgen.

Dat is merkbaar in de prognoses voor de komende begrotingen. Die van dit jaar zou nog 3,7 miljard euro in het rood gaan, een verslechtering ten opzichte van de inschatting eerder dit jaar. Maar in 2023 daalt het tekort al naar 1,7 miljard euro en in 2024 tot 1,2 miljard euro.

De rekenkunde van de Vlaamse regering is nog positiever. Die houdt geen rekening met de uitgaven voor de Oosterweelverbinding of andere investeringen in het ­kader van het plan Vlaamse Veerkracht. Zo daalt het tekort tot 620 miljoen in 2023 en 263 miljoen euro in 2024, en dat bij ongewijzigd beleid. Als de regering een inspanning doet, is een budgettair evenwicht zo bereikbaar. De Vlaamse ­begroting doet het dus veel beter dan vorige ramingen, waarin een evenwicht iets voor de volgende ­regering zou zijn.

Kwetsbaar

Volgens de Serv moet de Vlaamse regering bij haar beleid blijven om de overheidsfinanciën onder controle te houden en in te zetten op innovatie, concurrentiekracht en de groene en digitale transitie. ‘In de grote economische onzekerheid van vandaag is een beleid van slim en toekomstgericht investeren, in combinatie met het doorlichten van de uitgaven, het beste recept voor gezondere overheidsuitgaven’, zegt Hans Maertens, voorzitter van de Serv.

Dat betekent ook dat de Vlaamse regering haar budget niet mag inzetten om de negatieve gevolgen van de inflatie op te vangen. Hooguit kan er gericht ondersteund worden, vindt de Serv. Over de domeinen waar dat het best gebeurt, spreekt de raad zich niet uit.

Ook op het vlak van de schuld is er iets beter nieuws. De vrees was dat die zou stijgen tot 45,8 miljard euro, of 88,3 procent van de ontvangsten. De nieuwe prognoses wijzen op een licht lager bedrag van 42,7 miljard euro. Toch is de Vlaamse schuld tijdens de coronajaren flink toegenomen, en dat maakt Vlaanderen kwetsbaar voor rentestijgingen. De komende jaren zullen de rente-uitgaven steeds meer beleidsruimte innemen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig