Hoe krijg ik mijn stookoliecheque van 225 euro?
Bijna een miljoen gezinnen in ons land verwarmen met huisbrandolie of propaan.  Foto:  Marc Herremans

Vanaf vandaag kunnen gezinnen die verwarmen op stookolie een tegemoetkoming van 225 euro aanvragen. Bij die aanvraag komt wel wat administratie kijken.

Door de stijgende energieprijzen besliste de federale regering vorige maand om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige toelage van 225 euro toe te kennen. De regering koos voor deze oplossing omdat een tijdelijke btw-verlaging voor stookolie – zoals eerder werd ingevoerd voor elektriciteit en gas – niet wordt toegelaten door de Europese Unie.

Europa wil namelijk niet dat regeringen het gebruik van fossiele brandstoffen promoten. Een btw-verlaging voor gas, hoewel ook een fossiele brandstof, laat de EU wel toe, omdat gas wordt gezien als een overgangstechnologie naar hernieuwbare energie.

‘Met behulp van de stookoliesector en mijn administratie heb ik een toelagesysteem op poten gezet’, zegt Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Economie. ‘Bijna een miljoen gezinnen in ons land verwarmen met huisbrandolie of propaan. Aangezien de energieprijzen de pan uit swingen, kunnen we hen niet in de kou laten staan.’

1 Wie heeft recht op de stookoliecheque?

Elk gezin waar een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd of zal leveren voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen. Tweede verblijven komen niet in aanmerking.

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw wonen.

2 Hoe kan de vergoeding worden aangevraagd?

De toelage van 225 euro kan u alleen ontvangen als u die schriftelijk aanvraagt. Dat kan zowel online als op papier. In het eerste geval moet u zich wel digitaal kunnen identificeren, bijvoorbeeld met een elektronische identiteitskaart of met de app Itsme op een smartphone.

Het papieren formulier kunt u downloaden van de website van de federale overheidsdienst (FOD) Economie of aanvragen bij uw leverancier van stookolie of propaan. Let op: er zijn twee soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning. Er is een formulier voor een individuele woning en een formulier voor een woning in een gemeenschappelijke eigendom.

Het correct ingevulde formulier moet aangetekend worden opgestuurd naar de FOD Economie in Brussel. Online aanvragen worden sneller verwerkt, luidt de belofte.

‘Mensen hoeven zich niet te haasten’, benadrukt Dermagne. De cheque aanvragen kan immers nog tot 10 januari 2023. Dat weerhield een duizendtal mensen er niet van om al donderdagochtend hun aanvraag in te dienen.

3 Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

Bewoners van een individuele woning dienen een kopie van de factuur voor een levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 toe te voegen, net als een bewijs van betaling van de factuur of een verklaring van de leverancier indien u gespreid betaalt en waaruit blijkt dat u in staat bent om te betalen. Daarnaast bezorgt u ook uw rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC) en het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van uw leverancier. Dat laatste vindt u doorgaans op de factuur.

Bewoners van een flatgebouw moeten ook nog het ondernemingsnummer van hun mede-eigendom meedelen.

Als u niet alle bewijsstukken aanlevert, zal uw aanvraag niet in aanmerking worden genomen. U kunt ze tot en met 10 januari 2023 wel steeds opnieuw aanvullen en indienen.

4 Is dat allemaal niet erg ingewikkeld?

Die vrees leeft bij het Steunpunt tot bestrijding van armoede. ‘Door de administratieve drempels neemt het risico toe dat de stookoliepremie niet bij de belangrijkste doelgroep zal terechtkomen’, zegt coördinator Henk Van Hootegem. ‘Studies naar eerdere tegemoetkomingen, zoals de gratis treintickets die de regering uitdeelde tijdens de coronacrisis, tonen aan dat mensen met een lager inkomen of een lager opleidingsniveau moeilijker bereikt worden wanneer aanvraagprocedures administratief omslachtig zijn. Ze hebben vaak ook schrik om hulp te vragen. Daardoor dienen ze minder vaak een aanvraag in dan mensen met een hoger inkomen.’

Van Hootegem: ‘Dat kan wel worden opgevangen, bijvoorbeeld door uitgebreide informatiecampagnes op touw te zetten, of door armoedeorganisaties en gemeentebesturen in te schakelen die mensen kunnen helpen met hun aanvraag. Over die mogelijkheden zijn we in gesprek met de federale overheid.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig