Longread basic

KAART HUISARTSEN

Is er een huisartsentekort in uw regio?

Steeds vaker komen er berichten over een tekort aan huisartsen. Maar hoe zit dat nu? De Standaard bevroeg tientallen huisartsenkringen, die in een bepaalde wijk, gemeente, of regio de toegankelijkheid tot de zorg regelen. Drie vierde van de 69 kringen uit Vlaanderen en Brussel bezorgde ons een antwoord. Zij zijn goed voor meer dan 5.000 artsen en ruim 5,5 miljoen inwoners.

donderdag 7 juli 2022

Het Riziv hanteert een ondergrens van 9 artsen per 10.000 inwoners. Is het getal in uw regio lager, dan is er vermoedelijk een tekort aan huisartsen. Het Riziv verzamelt ook zelf cijfers, per gemeente zelfs, maar de recentste gegevens dateren van 2020. En deze zijn gebaseerd op de woonplaats van de arts en zeggen niets over waar de arts precies werkt.

Zoek naar een gemeente of klik op een regio voor meer details.

De cijfers op deze kaart zijn de effectief actieve huisartsen in een specifieke kring. We hebben deze afgezet tegen het aantal effectieve inwoners uit het rijksregister.

Ook dit is niet perfect. Een grote kring kan ervoor zorgen dat extreme tekorten of overschotten uitgevlakt worden. Een praktijk op de rand van een kring kan ook heel wat patiënten behandelen van een nabijgelegen dorp. Studenten gaan misschien vaker naar een arts in hun studentenstad dan thuis, en tweedeverblijvers kunnen ook voor extra druk op de huisartsenpraktijken zorgen in hun vakantiegemeente, zoals de kust of de Ardennen.