Uitkeringen en ambtenarenlonen gaan weer stijgen: nog dit jaar bijkomende overschrijding van spilindex
  Foto:  belgaimage

Er komt nog een bijkomende overschrijding van de spilindex dit jaar, dat zou voor december zijn. Dat blijkt uit de prognoses van het Planbureau.

Het Federaal Planbureau verwacht dat er nog een bijkomende overschrijding zal zijn van de spilindex dit jaar. Die zal in december opnieuw overschreden worden.

Bij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen de maand nadien verhoogd als compensatie voor de gestegen levensduurte. De maand daarop volgen de ambtenarenweddes.

Ook in maart 2023 zou de spilindex nog eens worden overschreden. Dat betekent dat op bijna anderhalf jaar tijd de uitkeringen en de ambtenarenlonen zesmaal met telkens twee procent zouden worden verhoogd.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig