De lichten gingen uit en de gordijnen werden gesloten terwijl de laatstejaarsstudenten van de universiteit van Konya in Turkije de eed van Hippocrates aflegden. Hun decaan had de originele tekst aangepast. De nieuwe versie was volgens de geneeskundestudenten queerfoob, en velen van hen weigerden die aangepaste eed af te leggen.

De decaan had de studenten al gewaarschuwd dat als ze zich tegen de nieuwe versie van de eed zouden kanten, er dan gevolgen aan zouden vasthangen. Toch hebben de studenten tijdens hun diploma-uitreiking de originele versie van de eed van Hippocrates afgelegd. Terwijl ze dat deden, gingen de lichten uit. Het hield de studenten echter niet tegen. Ze legden hun eed verder af met het licht van de zaklampfunctie van hun smartphone, is te zien op de beelden. Hun familie en vrienden applaudisseerden om hen te steunen.

‘Ik zal niet discrimineren op basis van leeftijd, ziekte of handicap, geloof, etniciteit, geslacht, nationaliteit, politieke overtuiging, ras, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk’, luidt de originele tekst. Die werd door de decaan aangepast naar: ‘Ik zal niet discrimineren op basis van religie, nationaliteit, ras en meningsverschil.’ Dat ‘seksuele geaardheid’ uit de nieuw versie werd gehaald, vonden de studenten discriminerend tegenover mensen uit de lgbti+-gemeenschap.

De Turkse vereniging voor artsen reageerde: ‘We zijn trots op jullie, jonge collega’s. Ondanks dat jullie onder druk werden gezet om een nieuwe versie voor te lezen, hebben jullie toch de universele waarden van de geneeskunde in ere gehouden. Welkom aan boord.’

Eerder dit jaar, in juni, was hetzelfde gebeurd aan de universiteit van Istanbul. Ook daar deden de studenten verder met het licht van hun smartphone. En vorig jaar had de universiteit in Sakarya ook dezelfde wijziging aan de eed van Hippocrates aangebracht.

De rechten van lgbti+-mensen staan al enkele jaren onder druk in Turkije. Eind juni werden nog meer dan 150 mensen opgepakt tijdens een Pride in Istanbul, die sinds 2014 zijn verboden.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig