Audit legt resem pijnpunten bloot bij inspectie en handhaving kinderopvang
Stockfoto.  Foto:  Kees van de Veen

Het agentschap Opgroeien krijgt slechte punten van Audit Vlaanderen, dat belangrijke mankementen vaststelde bij de inspectie en handhaving in de kinderopvang. ‘De uitdagingen zijn niet min’, zegt minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

‘De processen rond meldingen, klachten en handhaving in de kinderopvang zijn onvoldoende onder controle’, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Ze ontving zopas de resultaten van de audit waartoe haar voorganger, Wouter Beke, opdracht had gegeven na het overlijden van een baby uit het kinderopvangverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke.

De audit gebeurde door Audit Vlaanderen en evalueerde het proces van inspectie en handhaving bij Opgroeien en Zorginspectie in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Crevits concludeert dat de ‘uitdagingen niet min zijn’. Zij vraagt het agentschap Opgroeien en Zorginspectie om op korte termijn een duidelijk en volledig plan van aanpak uit te werken om deze tekorten weg te werken.

Agentschap Opgroeien: ‘Met zwarte lijsten los je niets op’

‘De veiligheid van de kinderen in onze kinderopvang moet vooropstaan. Ook moet het duidelijk zijn voor de uitbaters van een kinderopvanglocatie waar ze zich aan moeten houden en wat ze kunnen verwachten. Deze audit legt belangrijke pijnpunten bloot, die ik ook zelf de voorbije weken heb kunnen vaststellen. Er is werk aan de winkel’, zegt Crevits.

Om zicht te krijgen op de processen rond inspectie en handhaving voerde Audit Vlaanderen de voorbije weken gesprekken met alle betrokkenen binnen Opgroeien en Zorgsinspectie. Vooral in de operationele uitwerking hiervan werden belangrijke pijnpunten blootgelegd.

Onduidelijk en onvoldoende

Om te beginnen is de procedure rond klachten en meldingen onduidelijk. Opgroeien moet die actualiseren en verhelderen. Er is onvoldoende opleiding en uitbouw van expertise binnen Opgroeien. De klantenbeheerders dragen te veel individuele verantwoordelijkheid: zij moeten beter aangestuurd en ondersteund worden. Hun rol moet duidelijker omschreven worden.

De Audit concludeert eveneens dat er te weinig focus is op de financiële kant van ondernemingen in de kinderopvang. Opgroeien moet daar meer aandacht voor hebben, en moet een kader uitwerken voor handhaving op dit vlak.

Opgroeien moet meer en beter afstemmen met Zorginspectie: er moet vaker overlegd worden tussen beide agentschappen om meer expertise uit te wisselen, om zicht te krijgen op de impact van beslissingen en om noden te herkennen. Beide moeten ook meer inzetten op sensibilisering van zorgaanbieders, en deze proactief kennis aanreiken.

Audit Vlaanderen noemt ten slotte het IT-systeem waarmee Opgroeien de dossiers beheert, niet efficiënt en niet toekomstgericht. Er moeten richtlijnen komen om aan uniforme, kwalitatieve en volledige dossieropbouw en -opvolging te kunnen doen.

Onder meer deze laatste aanbeveling wordt al aangepakt via het actieplan inspectie en handhaving van opdrachthouder Leo Van Loo.

Minister Crevits verwacht dat ook de andere aanbevelingen van Audit Vlaanderen ernstig worden genomen en dat snel stappen worden gezet om de pijnpunten weg te werken. Er moet niet gewacht worden op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie. Die worden volgende week verwacht.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig