100 miljoen extra voor strijd tegen burn-out en ‘mismatch’ op arbeidsmarkt
De VDAB moet zich omvormen tot een soort uitzendkantoor.   Foto:  Marc Herremans

De Vlaamse regering heeft een nieuw werkgelegenheidsakkoord gesloten met de Vlaamse sociale partners. Het ABVV haakt af uit onvrede met het wegvallen van een premie voor wie overschakelt op een lichtere job.

De Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties sloten in maart al een akkoord om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en werk werkbaar te houden. Ze stelden maatregelen voor om nieuwe werkzoekenden onmiddellijk te begeleiden, wie geen uitkering krijgt met een premie te overtuigen om zich bij te scholen in een knelpuntberoep, langdurig zieken te begeleiden bij hun terugkeer en RSZ-kortingen te geven voor werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven.

De sociale partners beschikken over zo’n veertig maatregelen om herintreders te activeren, opleidingen aan te moedigen of in te zetten op werkbaar werk. Daarop volgde een onderhandeling met de Vlaamse regering om die voorgestelde maatregelen ook te financieren.

Dat heeft geleid tot een akkoord dat dicht ligt bij wat de sociale partners onderling hadden afgesproken. Een budget van 100 miljoen euro voor de komende twee jaar moet helpen om de ‘mismatch’ op de Vlaamse arbeidsmarkt te verkleinen en Vlaanderen op weg te zetten naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent.

De VDAB moet zich met het geld omvormen tot een soort uitzendkantoor. Er is geld om 7.500 langdurig zieken te begeleiden naar een nieuwe job. Dat aantal stijgt naar 10.000 volgend jaar en 12.000 in 2024. Minstens 2.000 Brusselaars en 2.000 Walen per jaar moeten worden overtuigd om in Vlaanderen aan de slag te gaan. Arbeidsmigratie is het sluitstuk van het akkoord.

‘We hebben de kans om met dit akkoord meer dan 33.000 extra mensen in Vlaanderen aan de slag te krijgen en de 2.915.100 mensen die vandaag al aan de slag zijn, aan boord te houden’, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). ‘Alleen door uit onze comfortzone te komen en samen te werken, kunnen we de krapte op de arbeidsmarkt omzetten in kansen.’

Maar een aantal maatregelen sneuvelde in het overleg met de Vlaamse regering. Zo komt er geen transitiepremie voor oudere werknemers die de overstap maken van zwaarder naar lichter werk. Voka, ACV, Unizo, ACLVB, de Boerenbond en Verso reageren toch tevreden. Volgens hen staat de Vlaamse arbeidsmarkt in brand en reikt dit akkoord de juiste instrumenten aan om dat aan te pakken.

‘Werknemers niet centraal’

Alleen het ABVV is het daar niet mee eens en is uit de onderhandelingen gestapt. De vakbond betreurt het gebrek aan budget, de tijdelijkheid van de initiatieven en het onevenwicht tussen maatregelen voor werkgevers versus werknemers.

‘Er is wel een RSZ-korting voor werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven, maar geen inkomensondersteunende premie voor werknemers die van een zware naar een lichte job met minder loon overschakelen om niet uit te vallen’, stelt algemeen secretaris Caroline Copers vast.

‘Het is symbolisch voor de aanpassingen die de Vlaamse regering deed aan het werkgelegenheidsakkoord dat de sociale partners eind maart voorlegden. Dat akkoord, waarin de sociale partners de noden van zowel werkgevers als werknemers vertaalden, veranderde in de onderhandeling met de Vlaamse regering in een document waarin niet langer de problemen van werknemers centraal staan, maar vooral de economie.’

De betrokken premie wordt wel onderzocht, maar is nog niet concreet in het akkoord.

Ann Vermorgen, nationaal secretaris bij het ACV, reageert wel tevreden. Zij wijst op de werkbaarheidscheques, die het mogelijk maken om in ondernemingen sterker in te zetten op de strijd tegen burn-outs.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig