De Sutter terug naar af in strijd tegen onderaannemers pakjessector
Minister De Sutter moet terug naar de tekentafel.  Foto: Fred Debrock

De plannen van minister van Post Petra De Sutter (Groen) om het gebruik van onderaannemers in de pakjessector fors in te perken, komen er niet. Binnen de regering bestaat er geen meerderheid voor. De Sutter gaat nu een alternatieve oplossing voorleggen die de bezorgers moet beschermen ‘los van hun statuut’.

Minister De Sutter (Groen) werkt sinds vorig jaar aan plannen om het gebruik van onderaannemers in de pakjessector fors te beperken om zo de sociale en fiscale fraude in de sector te bestrijden. Maar die plannen lopen nu opnieuw averij op. De opzet was om pakjesbedrijven te verplichten minimaal 80 procent bezorgers in te schakelen met een vast contract. Werken met zelfstandige onderaannemers zou beperkt worden tot 20 procent.

De Sutter gaf recent in het parlement al aan dat de 80/20-regel zou bijgestuurd worden. Wat de nieuwe quota zouden worden, was nog onduidelijk. Tijdens een actualiteitsdebat op dinsdag blijkt dat De Sutter niet langer zal proberen om de sector te verplichten zo veel mogelijk met werknemers met vaste contracten te werken. Daarover was binnen de regering geen consensus.

De Sutter zegt nu dat ze met een nieuw voorstel zal komen dat de pakjesbezorgers beschermt, los van het statuut dat ze hebben. De bijsturing komt erop neer dat De Sutter in twee stappen erkent dat ze afscheid moet nemen van haar project om paal en perk te stellen aan het gebruik van onderaannemers in de pakjessector.

Maria Vindevoghel van de PVDA zei dat De Sutter geplooid was voor het patronaat na tussenkomst van Open VLD. ‘Uw postwet en uw 80/20-regel is begraven. De postmensen zijn terecht boos’, zei Vindevoghel.

‘De postwet is niet afgevoerd. Ik zoek een manier om de sociale bescherming te garanderen, maar op een manier waar in de regering een meerderheid voor is’, repliceerde De Sutter. De Sutter zei dat wetgeving de pakjesleveranciers degelijke werkomstandigheden kan garanderen. ‘Dat kunnen we doen door wettelijke minima of maxima op te leggen, in te grijpen in de rust- en rijtijden, een minimale vergoeding op te leggen die zelfstandige bezorgers moeten krijgen en of te werken met een systeem van certificering.’ Dat laatste zou inhouden dat bedrijven zelf het initiatief kunnen nemen om goede arbeidsomstandigheden te creëren.

De Sutter gaat morgen in een interkabinettenwerkgroep in de schoot van de regering haar gewijzigde plannen bespreken. De bedoeling is om voor de zomer een princiepsakkoord te bereiken. Op wetteksten wordt het wachten tot na het parlementair verlof.

Sociale onrust bij Bpost

Ondertussen lopen ook bij Bpost de spanningen op. De pakjessector staat onder druk als gevolg van dalende volumes. Tegelijk lopen de kosten op door de frequente loonindexeringen en worden de transportkosten duurder. Bpost werkt ook aan een bijsturing van zijn post- en pakjesrondes. Bij de vakbonden is er vrees voor banenverlies. Zij voerden dinsdagochtend actie aan het kabinet van minister De Sutter. ‘Ik heb met de vakbonden samengezeten en begrijp en deel hun bezorgdheid’, zei De Sutter. De minister zei ook dat ze het vertrouwen behoudt in het management en de raad van bestuur van Bpost.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig