Daikin België speelt sleutelrol in het mondiale groeiverhaal
“Daikin is een multinational, maar met een familiale kmo-sfeer” Foto: Daikin België

Nico Stevens is Department Manager in het European Development Center van Daikin in Gent. Dat is het centrale R&D centrum van Daikin Europe. De Daikin Europe Groep is verantwoordelijke voor Daikins activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Hij heeft er al een lange carrière opzitten binnen de EMEA groep en draagt zo ook zelf bij aan het indrukwekkende groeiverhaal van Daikin. “Wat vandaag bij ons gebeurt, is uniek en een once in a lifetime opportunity.”

Het traject van Nico bij Daikin overspant meer dan twintig jaar. Doorheen de jaren bekleedde hij verschillende functies, maar vandaag is hij één van de spilfiguren in het European Development Center, waar hij verantwoordelijk is voor verschillende secties, onder meer die van de elektrische controllers. “Sinds de tijd dat ik hier begon, zijn we aan het groeien, tot vandaag.” Sleutel van die succesvolle groei zijn de strategische vijfjarenplannen en de groepscultuur. “We springen niet van de ene opportuniteit op de andere, maar bepalen een strategie en voeren die systematisch en nauwgezet uit. Elk departement levert daarin een cruciale bijdrage.”

Initiatief

Hoewel Daikin een grote, mondiale groep is van Japanse origine, looft Nico de flexibele structuur en manier van werken die er heerst. “Hier is er ruimte om eigen ideeën te realiseren. Als ik terugkijk op mijn ideeën van de afgelopen jaren, dan zijn die intussen allemaal realiteit geworden. Uiteraard tekent het Japanse hoofdkwartier ook doelstellingen uit, maar het is in de eerste plaats aan de werknemers om met ideeën te komen en die uit te werken.” En de impact van die ideeën blijft daarbij niet beperkt tot EMEA. “Goed uitgewerkte concepten krijgen een plaats in de mondiale toekomstplannen.”

Zin voor initiatief is volgens Nico dan ook één van de meest essentiële eigenschappen voor een werknemer van Daikin. Daarnaast moet je ook over een dosis creatief en strategisch denkvermogen beschikken, een teamplayer zijn en goed gedijen in een overlegcultuur. “Ik vergelijk onze cultuur en het uitwerken van ideeën met het slijpen van diamanten: ze kunnen niet blinken als je ze maar langs één kant slijpt.”

Ook aan de slag bij Daikin Europe?
Ontdek hier alle vacatures »

Groeien op maat

Het carrièrepad van Nico bij Daikin is typerend voor de manier waarop de groep zijn werknemers voortdurend stimuleert om de eigen horizon te verbreden. “Hoe meer je met verschillende zaken in contact komt, hoe beter je alle verschillende departementen begrijpt en hoe meer je groeit.” Naarmate je als werknemer evolueert, krijg je steeds grotere projecten en verantwoordelijkheid toegeschoven. “Je volgt ook specifieke opleidingen wanneer je doorgroeit binnen de organisatie.”

Troeven

Nico merkt dat het indrukwekkende groeiverhaal waarin Daikin zich momenteel bevindt een grote aantrekkingskracht uitoefent. “Iedereen hier beseft dat ons verhaal uniek is, een kans die zich maar één keer in je leven aandient. Daarom gaan we er dan ook vol voor.” Ook belangrijk daarbij is de voortrekkersrol die Daikin opneemt op het vlak van duurzaamheid. “We willen altijd de eerste zijn om nieuwe, duurzamere oplossingen te introduceren. Dat zit in het DNA van elke afdeling.” En zoals het een moderne werkgever betaamt, is het werk bij Daikin flexibel georganiseerd. “De realisaties en de manier waarop je die bereikt zijn van tel, veel meer dan het aantal gepresteerde uren.”

Gevraagd hoe hij Daikin zou omschrijven, typeert Nico het bedrijf als een kmo met een Japans sausje, ook al gaat het in de praktijk om een grote groep. “We mogen dan wel een multinationaal bedrijf zijn, er hangt hier een familiale sfeer, waar je iedereen kan aanspreken. Die mengelmoes typeert Daikin.” De familiale sfeer komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens de vele evenementen en groepsactiviteiten. “Die groepscultuur is wellicht ook een belangrijke reden voor het succes van het bedrijf.”

Word jij de nieuwe collega van Nico?
Ontdek hier alle vacatures »