Jambon verhoogt subsidies met 25 miljoen, Toneelhuis en Z33 gered
Toneelhuis.  Foto:  Jan Van der Perre

Alle kunstenorganisaties die positief scoorden, ook die ‘buiten budget’, krijgen subsidies van de Vlaamse Regering. Ook negen organisaties die negatief scoorden, waaronder Toneelhuis, Needcompany en Z33, worden opgevist.

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist dat er de komende vijf jaar jaarlijks zo’ 178,5 miljoen euro uitgetrokken wordt voor structurele werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet. In totaal ontvangen 7 kunstinstellingen, 4 organisaties met specifieke opdrachten en 225 kunstenorganisaties ondersteuning. Dat is zo’n 25,3 miljoen euro extra geld, ofwel 16,53 % meer dan er in 2022 werd uitgegeven binnen het Kunstendecreet (153 miljoen euro). In totaal worden 19 organisaties meer gesubsidieerd voor de periode 2023-2027 dan de voorbije jaren.

Negen ‘negatieven’ opgevist

Negen organisaties die volgens de Vlaamse Regering op een bijzondere manier bijdragen aan de Vlaamse cultuur, maar die door de beoordelingscommissies negatief geadviseerd werden, worden alsnog ondersteund. Zo krijgt Toneelhuis als grootste stadstheater van Vlaanderen alsnog 2,6 miljoen euro subsidies, weliswaar minder dan gevraagd en minder dan de 3,4 miljoen euro die de twee andere stadstheaters (NTGent en KVS) ontvangen.

Ook klassieke muziekensembles Ictus, Casco Phil, Terra Nova en Huelgas, danstheatergroep Needcompany, jeugdtheaterhuis 4Hoog en folkclub ’t Ey worden opgevist, net als het Limburgse huis voor actuele kunst Z33, dat per jaar 2,3 miljoen euro ontvangt.

De andere negatief beoordeelde organisaties grijpen naast subsidies. Zo verliest Troubleyn, het gezelschap van de voor grensoverschrijdend gedrag veroordeelde choreograaf Jan Fabre, zijn 927.000 euro subsidies. Ook de klassieke muziekorganisaties Champ d’Action en Cohort verliezen hun subsidies, net als figurentheater Ultima Thule, beeldende kunstplek Manoeuvre, het multiculturele creatieplatform KunstZ en Jazz en muziek, de vzw achter Gent Jazz en Jazz Middelheim.

‘Cultuur verdient onze steun’

Ook alle organisaties die een positieve beoordeling ‘buiten budget’ ontvingen, zo’n dertigtal, worden opgevist. Het gaat daarbij onder meer om jeugdtheater Kopergietery, kunstencentra Kaaitheater, Nona en Rataplan, theatergezelschappen De Roovers, Zuidpool, Marius, Robin en Malpertuis, Het Theaterfestival, dansgezelschappen Eastman (Sidi Larbi Cherkaoui) en Hiatus, productiehuis Caravan, gemeenschapscentrum De Vaartkapoen en de muziekorganisaties Oxalys, Mus-e, Festival van Vlaanderen Brugge, Musica, B.O.X. en Anima Eterna.

‘Aan deze beslissing gaat een lang traject van intensieve dialoog, beoordelingsprocedures en politieke afstemming vooraf’, aldus minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). ‘Ik ben overtuigd dat we met deze beslissing een breed en een evenwichtig pakket aan organisaties en instellingen de nodige ruimte geven om ons Vlaamse culturele landschap nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Ons cultureel weefsel bepaalt mee de kwaliteit van onze samenleving en verdient onze steun.’

De Vlaamse regering hield ook rekening met de sterk groeiende inflatie sinds het moment van indiening van de aanvragen. Alle subsidiebedragen werden daarom naar boven bijgesteld. Ook het budget voor de projectsubsidies, die zoals vastgelegd in het Kunstendecreet 12,5 procent bedragen van de werkingsmiddelen, zal de komende rondes mee stijgen.

Tienjarige subsidies

Met 16 organisaties (op 22 kandidaturen) zal de Vlaamse Regering een beheersovereenkomst afsluiten, waardoor ze voor tien in plaats van vijf jaar subsidies ontvangen. Het gaat om de drie jeugdtheaters Bronks, Het Paleis en Kopergietery, kunstencentra Campo, Kaaitheater, Kaap, Buda, De Studio, Stuk en Nona, muziekcentra De Bijloke en Musica, centrum voor hedendaagse kunst Wiels, dansgezelschap Rosas en de stadstheaters KVS en NTGent. Toneelhuis, het derde stadstheater dat dus na een negatieve beoordeling alsnog werd opgevist, ontvangt slechts subsidies voor vijf jaar.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig