Recordaantal snelheidsovertredingen in 2021
Minder wegcontroles kunnen de lagere cijfers voor rijden onder invloed van alcohol verklaren.  Foto:   pdv

Het aantal snelheidsinbreuken is in 2021 met bijna 15 procent gestegen. Dat blijkt uit de nationale verkeersstatistieken.

Sinds de coronapandemie rijden we vaak te snel, zo blijkt uit de nationale verkeersstatistieken. In 2021 is het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 15 procent toegenomen ten opzichte van het jaar voordien. Met 4.659.808 inbreuken lag dat aantal nooit hoger. De forse stijging is onder meer te verklaren door enkele logistieke ingrepen. Zo zijn er heel wat nieuwe trajectcontrolesystemen in gebruik en is de personeelscapaciteit in de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie fors uitgebreid. Dat laatste laat toe om de registraties sneller te verwerken. Bovendien doen ook lokale politiezones steeds vaker een beroep op die centra.

Meer drugs, minder alcohol

Toch werden bestuurders ook vaker betrapt op andere verkeersinbreuken. Ondanks de doorgedreven sensibilisering vonden ruim 115.000 automobilisten het moeilijk om de gsm links te laten liggen tijdens het rijden. Daarnaast werden iets meer dan 13.000 processen-verbaal uitgeschreven voor rijden onder invloed van drugs, ten opzichte van zo’n 10.000 in het jaar voordien. Die toename is wellicht een gevolg van de vereenvoudigde opsporing aan de hand van een speekseltest in plaats van een bloedafname. Tegelijk vragen de parketten ook meer systematisch een speekseltest na een ongeval.

   • Een op vier Belgen sms’t achter het stuur

De cijfers voor alcoholintoxicatie tonen 36.000 inbreuken, wat hoger is dan de 31.000 vaststellingen in 2020 maar lager dan de ruim 52.000 vaststellingen in 2019. De opeenvolgende lockdowns met nachtklokken en vroege sluitingsuren enerzijds en de opschorting van grootscheepse controles anderzijds, zouden de dalende alcoholovertredingen kunnen verklaren.

Ruimte voor verbetering

Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie, ziet vooralsnog weinig reden tot vreugde. ‘Iedereen moet goed beseffen dat verkeersveiligheid een zaak is van ons allen en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij nemen de onze als ordehandhavers en spannen ons in om de verkeersveiligheid te garanderen. Er is bij de Belgische bestuurders nog steeds veel ruimte voor verbetering wanneer het gaat om de naleving van de verkeersregels en ik vraag hen met aandrang om deze regels serieus te nemen.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig