Waar kom je als jonge ingenieur terecht?

Ingenieurs gaan klassiek aan de slag bij grote bedrijven, klinkt het vaak. Maar om welke sector en functie gaat het dan vooral?

We vallen hiervoor terug op de Startbaan-enquête die ingenieursvereniging ie-net onlangs organiseerde bij ruim zeshonderd jonge ingenieurs (zowel industrieel, bio als burgerlijk), die maximaal drie jaar geleden zijn afgestudeerd. Zeven op tien werkt in loondienst. Ongeveer één vijfde doctoreert (in verhouding doen vooral burgerlijke ingenieurs dat) of studeert verder.

Sectoren

Zij die aan de slag zijn, doen dat vooral in de sectoren chemie en farma, bouw en ICT. Ook hier zijn er verschillen tussen het type ingenieur. Bio-ingenieurs komen in verhouding eerder terecht in voeding, chemie en farma en milieu. Burgerlijke ingenieurs in bouw, chemie en farma en ICT & telecom. En industriële ingenieurs in bouw, chemie & farma en de metaalnijverheid.

Alle jobs voor ingenieur

Let wel, het gaat in de rondvraag enkel om de privésector. Er zijn natuurlijk ook ingenieurs die bij overheidsinstellingen gaan werken. Net zoals er ingenieurs zijn die bij kleinere organisaties, zoals studiebureaus, aan de slag gaan.

Favoriete sectoren voor ingenieurs

  1. Chemie en farma: 14,1%
  2. Bouw: 12,9%
  3. ICT & telecom: 8,8%
  4. Ingenieurs- en studiebureaus: 8%
  5. Metaalnijverheid: 6,8%

Functies

Als we het over het functiedomein hebben, dan zijn ingenieurs vooral werkzaam in productie en in consultancy, al zijn er hier ook verschillen. Bio-ingenieurs zitten vooral in consultancy en onderzoek en ontwikkeling. Burgerlijke ingenieurs in informatica en consultancy. En industriële ingenieurs vind je vooral in productie en projectontwikkeling.

Favoriete functiedomeinen voor ingenieurs

  1. Productie/proces: 16,3%
  2. Consultancy: 16%
  3. Projectontwikkeling: 11,2%
  4. Informatica: 11,2%
  5. Onderzoek & ontwikkeling: 11,2%

Bron: Jobat.be