Lagere maximumsnelheid op snelwegen en uitbreiding sociaal energietarief moeten onze koopkracht versterken
De experts pleiten voor snelheidsbeperkingen en de afbouw van subsidies voor bedrijfswagens.  Foto:  belga

De expertengroep rond koopkracht en concurrentievermogen heeft een eerste rapport afgeleverd aan de federale regering. De economen willen de inflatiecrisis vooral bestrijden door in te zetten op de meest kwetsbaren en de groene transitie te versnellen. Zo willen ze onder meer de maximumsnelheid op snelwegen verlagen.

De kern van de federale regering heeft zich woensdagmiddag twee uur lang gebogen over een eerste rapport van de ‘expertengroep koopkracht en concurrentievermogen’. Die groep met vooral economen moet maatregelen voorstellen om de nefaste gevolgen van de torenhoge inflatie op te vangen. Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank en voorzitter van het expertencomité, kwam het rapport vanmiddag toelichten. Het Nieuwsblad kon zijn powerpointpresenatie van 59 slides inkijken.

De expertengroep schetst daarin de economische situatie van de Belgische gezinnen, de bedrijven en de overheid. De experten stippen aan dat de koopkracht van de gezinnen vrij goed beschermd is. Zeker in vergelijking met de buurlanden. Dat komt vooral door het mechanisme van de automatische loonindexering. Al voelt de lagere middenklasse de inflatie wel heel hard. Bij de bedrijven wegen die indexeringen dan weer sterk op de loonkosten, wat hun competitiviteit in gevaar brengt. De overheid moet volgens de experten dringend haar begroting saneren.

De experten van het comité stellen de regering voor om negen concrete maatregelen verder uit te werken.

• Zodra de energieprijzen weer fors dalen, willen ze dat het verlaagde btw-tarief op elektriciteit en gas opnieuw wordt opgetrokken óf dat er een gelijkwaardige verhoging komt via de accijnzen op de factuur.

• De belastingschalen moeten vervroegd geïndexeerd worden. Zo hou je als werknemer meer loon over na de loonindexering.

• Het sociaal energietarief moet verlengd worden, of er moet een soortgelijke compensatie komen via specifieke cheques. Bovendien vragen de experten ook te onderzoeken of het sociaal tarief uitgebreid kan worden naar meer consumenten. Al zal dat de overheid veel geld kosten.

• De loonindexering moet onder de loep worden genomen. De experten willen dat de timing van de indexeringen en de indexkorf van de gezondheidsindex tegen het licht worden gehouden om mogelijke gebreken eruit te halen.

• Bedrijven moeten voordelen krijgen als ze afstappen van fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld een versnelde aftrek voor groene investeringen.

• De experten pleiten ervoor om het afromen van de overwinsten van bijvoorbeeld Engie structureel te maken, om zo voorspelbaarheid te garanderen.

• Het comité wil dat de regering snel handelt om een tsunami van nieuwe, variabele en dure energiecontracten te vermijden. Ze pleiten ervoor om de energiespelers te verplichten om minimaal een vast én een variabel contract aan te bieden.

• De experten pleiten verder ook voor strengere snelheidslimieten op snelwegen en een versnelde afbouw van subsidies voor bedrijfswagens. Op lange termijn moeten we allemaal minder energie gaan verbruiken. En de overheid moet meer inzetten op een betere isolatie van sociale woningen en andere bescheiden woningen.

• Ze leggen de focus op het belang van groene investeringen. Fossiele brandstoffen moeten afgeraden worden. Er moet minder btw betaald worden, maar de accijnzen moeten omhoog. Wanneer investeringen in groene energie en renovatie rendabel zijn zonder subsidies, moet de overheid haar subsidiebeleid terugschroeven.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig