Tien Republikeinse senatoren sluiten zich aan bij hervorming wapenwet
Bij een schietpartij op een school in Texas kwamen vorige maand 19 kinderen en twee leerkrachten om.  Foto:  reuters

Een groep van tien Democratische en tien Republikeinse senatoren heeft een princiepsakkoord bereikt over een brede hervorming van de wapenwet. Het is wel veel minder verregaand dan wat president Joe Biden voor ogen heeft. Een beperkte groep Republikeinen steunt het voorstel.

Het voorstel spreekt van subsidies voor staten om zogenaamde ‘red flag laws’ in te voeren, waardoor autoriteiten wapens kunnen afnemen van mensen die geacht worden gevaarlijk te zijn. Ook het nationale systeem voor onderzoek naar antecedenten bij wapenkopers zou worden uitgebreid naar kopers jonger dan 21 jaar.

The New York Times wijst op de bepaling om de zogenaamde ‘boyfriend loophole’ aan te pakken: volgens die bepaling zouden liefdespartners die veroordeeld zijn voor huiselijk geweld, geen wapens mogen bezitten.

Daarnaast voorziet het plan onder meer in de financiering van de geestelijke gezondheidszorg en in de bevordering van veiligheid op scholen.

Of het voorstel ook wet wordt, is nog verre van zeker. Maar het princiepsakkoord weet de kloof tussen Democraten en Republikeinen op het vlak van wapenwetgeving te overstijgen. Door de steun van tien Republikeinen zou de wet alvast ontsnappen aan het filibusteren, de praktijk waarmee de oppositie het debat over een voorstel kan rekken. Ook louter als symbool telt het dat er een ‘verenigd’ voorstel is. Het valt wel op dat sommige Republikeinen die het voorstel steunen, bij de volgende verkiezingen niet meer opkomen.

‘Belangrijke stappen’

De reacties zijn positief, ook al staat het voorstel ver van wat activisten, de meeste Democraten en de Amerikaanse president Joe Biden vragen. President Biden meent dat het princiepsakkoord ‘niet alles doet wat ik denk dat nodig is, maar getuigt van belangrijke stappen in de juiste richting’. Aangezien er steun is van zowel Democraten als Republikeinen, vindt Biden dat er ‘geen reden voor uitstel’ meer is.

Zijns inziens zou het wel ‘de meest significante wetgeving rond wapenbeheersing’ zijn die het Amerikaans Congres in decennia heeft aangenomen. ‘Met elke dag die voorbijgaat, worden meer kinderen gedood in dit land: hoe sneller het op mijn bureau ligt, hoe sneller ik het kan ondertekenen en we deze maatregelen kunnen gebruiken om levens te redden.’

Ook de organisatie ‘March for Lives’, waarin slachtoffers van schietpartijen op scholen zich verenigen, zijn voorzichtig positief. Volgens medeoprichter David Hogg gaan de maatregelen weliswaar nog lang niet ver genoeg. ‘Maar als er ook maar één leven wordt gered, of één schietpartij wordt verijdeld door deze regels, dan is dat de moeite om ervoor te vechten’, zegt hij aan CNN.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig