Jongeren kiezen bewust voor job met zingeving

Belgische millennials zijn pessimistisch over de milieu-inspanningen die organisaties doen om onze planeet in stand te houden. Tegelijk zijn ze bewust op zoek naar een job die hen zingeving kan bieden, en dus ook het milieu en de maatschappij ten goede komt.

Dat alles blijkt uit onderzoek van Vlerick Business School bij 614 laatstejaars in ons land. Zowat 62 procent van hen geeft aan dat ze een werkgever verkiezen die hen een baan biedt met impact op sociaal- en milieuvlak. In het HR-jargon heeft men het ook wel over purpose als drijfveer: het ‘waarom’ of de zingeving vanuit een job en werkgever.

“Het lijkt erop dat millennials op zoek zijn naar een doel en betekenis. Ze willen een rol spelen in de maatschappij, en willen dat ook doen via hun job”, stelt Astrid Vandenbroucke van Vlerick Business School.

MEER BETROKKEN

Jongeren die zich kunnen vinden in het doel van een werkgever, kunnen volgens de Vlerick-onderzoekers vaak (positieve) gevolgen met zich meebrengen. Ze zijn meer betrokken omdat ze zich met hun organisatie kunnen en willen vereenzelvigen. Ze zijn pro-actiever, want willen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. En ze zijn vaak ook bereid om meer taken op zich te nemen dan in hun taakomschrijving staat.

Bron: Jobat.be