camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Gender

Geen ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’ meer in brieven overheid

Gebruik in brieven niet langer de aanspreking ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’. Dat staat in een handleiding ‘genderinclusief schrijven’ voor federale ambtenaren.

maandag 30 mei 2022 om 3.25 uur

 getty

Alle federale ambtenaren hebben een gids ‘Genderinclusief schrijven’ ontvangen van hun werkgever. De handleiding moet hen ­ertoe aanzetten ‘respectvol met gender om te gaan, en in het bijzonder voor de plaats van het vrouwelijke (en de vrouw) in communicatie. Dat zorgt ervoor dat iedereen zich herkent en betrokken voelt’, staat in de brochure.

Zo wordt ambtenaren aangeraden het niet langer over een ­‘secretaresse’ te hebben, maar over een ‘administratief medewerker’, niet over een ‘geneesheer’, maar over een ‘geneeskundige’, ‘arts’ of ‘dokter’, en niet over een ‘agent(e)’, maar over een ‘agent/agente’. ‘Omdat de vrouwelijke vorm tussen haakjes ­suggereert dat die van onder­geschikt belang is.’

De NMBS roept op de trein ook niet langer ‘beste dames en heren’ om, maar ‘beste reizigers’

Een ander advies is om uitdrukkingen te vermijden waarin het woord ‘man’ voorkomt. Zoals ‘als één man’ of ‘op de man af’, wat beter wordt vervangen door ‘unaniem’ en ‘zonder omwegen’. Ambtenaren krijgen ook de raad om op de omslag van een brief niet langer ‘Mijnheer Robin Janssens’ te schrijven, maar alleen nog ‘Robin Janssens’. ‘Geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’ vervangen ze dan weer beter door ‘Beste’ of ‘Geachte klant’.

Geen regel, wel advies

De schrijfgids kadert in de doelstelling van de federale overheid rond gendergelijkheid. De ­bevoegde minister voor Ambtenarenzaken, Petra De Sutter (Groen), schreef al in haar ­beleidsnota dat binnen de federale overheid ‘de doorstroming van vrouwen naar hogere functies veel beter moet’.

Experts juichen de ‘laagdrempelige gids’ toe. ‘De Vlaamse overheid nam eerder al een gelijkaardig initiatief’, zegt Sofie Verhalle, trainer genderbewuste communicatie bij RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender en feminisme. ‘Belangrijk is dat het niet over regels gaat, maar eerder om ­adviezen, om suggesties over hoe je mensen het best aanspreekt of aanschrijft, zodat niemand zich buitengesloten voelt. Denk ook aan de NMBS die op de trein niet langer omroept “beste dames en heren”, maar “beste reizigers”, vanuit de vaststelling dat het er op dat moment niet toe doet of je man of vrouw bent.’

Dat de gids vooral de positie van de vrouw wil verbeteren, terwijl qua gender vandaag veel meer beweegt, is volgens Verhalle geen tekortkoming. ‘Deze gids lijkt me een belangrijke eerste stap. Er volgen ongetwijfeld nog verdere stappen.’

Niet te missen


LEES OOK

De podcasts van De Standaard

Niet te missen