Campagne moet Vlaming warm maken voor verplichte asbestattest
  Foto:  ies

Met de campagne ‘Eerlijk Huis’ wil de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM Vlamingen informeren over het asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, dat vanaf eind november verplicht wordt bij de verkoop van een woning die voor 2001 werd gebouwd.

Met een grote inventaris-operatie van asbesthoudende materialen in woningen, wil Vlaanderen in kaart brengen waar en in welke staat asbest aanwezig is en of het moet verwijderd worden. Vanaf 23 november is zo’n asbestattest verplicht.

‘Een asbestattest hoeft niet altijd te betekenen dat het aanwezige asbest ook moet verwijderd wordend’, zegt Ann Cuyckens, afdelingshoofd bij OVAM. ‘Verwijderen is alleen noodzakelijk als de aanwezigheid van het asbest een risico inhoudt.’

Asbestveilig Vlaanderen

Het asbestattest is een van de eerste actiepunten uit het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering. Doelstelling is om naar een asbestveilig Vlaanderen te gaan tegen 2040. Met de campagne ‘Eerlijk Huis’ wil OVAM de Vlamingen bewust maken over de inhoud en het nut van het attest.

‘Asbest is een groot probleem dat we meedragen uit het verleden, en dat nog steeds niet weg is’, zegt Cuyckens. ‘Het afbouwbeleid bevat vier pijlers: inventarisatie, verwijdering, beheer en verboden toepassingen of handelingen.’

Volgens schatting bevatten alle Vlaamse gebouwen samen 2,3 miljoen ton aan asbest. 865.000 daarvan zit in particuliere woningen.

Gecertificeerde asbestdeskundigen zullen vanaf 1 juni op stap gaan om deze woningen te inventariseren, maar de effectieve verplichting geldt pas vanaf eind november en voor huizen die voor 2001 gebouwd zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig