Niemand betaalt meer belastingen dan de Belgische single
  Foto: Shutterstock

In de jaarlijkse Oeso-rangschikking zijn Belgische werknemers opnieuw wereldkampioen belastingdruk. Vooral alleenstaanden zonder kinderen worden zwaar belast. ‘De regering moet in haar fiscale hervorming rekening houden met singles’, zegt de vakbond ACV.

Alleenstaande werknemers zonder kinderen zagen vorig jaar maar liefst 52,6 procent van hun looninkomsten naar de overheid vloeien, in de vorm van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Dat is 0,4 procent meer dan het jaar voordien. Daarmee heeft ons land zijn twijfelachtige koppositie in de ranking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) verstevigd. Het gemiddelde voor alleenstaanden is in alle 38 Oeso-landen samen 34,6 procent.

‘Die rangschikking bestaat al meer dan twintig jaar en al even lang staat ons land op de eerste plaats’, zegt fiscaal expert Michel Maus. ‘Mensen met kinderen hebben hier altijd meer voordelen gehad. Dat komt vooral omdat de belastingvrije som voor gezinnen toeneemt zodra er kinderen zijn en toeneemt naarmate er meer kinderen zijn.’ Ook Herman Matthijs, hoogleraar openbare financiën, noemt die voordelen ‘een historische erfenis’. Andere elementen zijn het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, en de fiscale aftrek van kinderopvang.

Gezinspartij CD&V

Voor de stijging van vorig jaar zien de twee experten niet onmiddellijk een verklaring. ‘Er wordt in ieder geval nooit werk van gemaakt om het verschil weg te werken’, zegt Maus. ‘Er zijn nochtans mogelijkheden. Je zou bijvoorbeeld de belastingvrije som minder kunnen laten stijgen met het aantal kinderen. Maar dat ligt natuurlijk politiek gevoelig. Een gezinspartij als CD&V, bijvoorbeeld, zal dat nooit toelaten.’

Daar ligt meteen ook het kalf gebonden. De regering-De Croo wil een grootschalige fiscale hervorming doorvoeren, en het is net CD&V-minister Vincent Van Peteghem die die moet uitvoeren. In een reactie laat hij weten daar ‘zeker’ rekening mee te houden. Al is het wel niet voorzien in de krijtlijnen zoals die in het regeerakkoord staan.

De christelijke vakbond ACV grijpt de Oeso-cijfers aan om aan te dringen op die hervorming. Voorlopig lijkt er niet erg veel schot in de zaak te komen. ‘De situatie voor de alleenstaanden toont net aan dat er hoge nood is aan een fiscale hervorming’, zegt Ive Rosseel, adviseur fiscaliteit bij ACV.

Tweeverdieners

Naast voor alleenstaanden heeft de Oeso ook een rangschikking van gezinnen (met twee kinderen) gemaakt. Wanneer een van de partners werkt, is de belastingdruk in ons land 37,3 procent. Daarmee staat België op de zesde plaats. Wanneer het over tweeverdieners gaat, staan we opnieuw op de eerste plaats. Voor hen gaat 45,2 procent van hun looninkomsten naar de overheid. Al is dat nog steeds ongeveer 7 procent minder dan voor alleenstaanden.