Verdachten van verkrachting of moord kunnen extreme dronkenschap inroepen als verdediging, oordeelt Canadees Hof
  Foto: reuters

In Canada is het drinken van te veel alcohol tot het punt dat je de controle verliest een geldige verdediging voor geweldsmisdrijven zoals moord en verkrachting. Dat heeft het Hooggerechtshof van Canada beslist door een wet die deze verdediging onmogelijk maakte, te verwerpen.

De wet die deze verdediging onmogelijk maakte, zou volgens het hof ‘ongrondwettelijk’ zijn en ‘in strijd met Canada’s charter over rechten en vrijheden’. Afgelopen vrijdag besliste het Hof die wet te verwerpen. Daardoor kunnen verdachten nu beweren dat hun daden onvrijwillig waren door extreme dronkenschap. Door daar een beroep op te doen, kunnen zij mogelijk verhinderen dat ze strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden. Met extreme dronkenschap wordt bedoeld: ‘een toestand van bewusteloosheid waardoor een persoon niet in staat is zijn gedrag bewust te beheersen’.

Verdeelde reacties

Canadese rechtbanken zijn verdeeld over de zaak, terwijl vrouwenorganisaties zeggen dat de wet nodig is om vrouwen en kinderen te beschermen, omdat geweld hen onevenredig treft. Vier op de vijf slachtoffers van partnergeweld in Canada waren vrouwen en volgens gegevens van de Canadese overheid hadden vrouwen in 2019 vijf keer meer kans op seksueel geweld.

‘Het is van cruciaal belang om te benadrukken dat de beslissing niet van toepassing is op de overgrote meerderheid van de zaken waarbij het gaat om een persoon die een strafbaar feit pleegt terwijl hij onder invloed is’, reageerde de federale minister van Justitie David Lametti. Lametti zegt ook dat de regering ‘opties bestudeert’ om te reageren op de uitspraak van het Hof.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig