Brugge verwerft schat aan tekeningen
Michelangelo Buonaroti, De steniging van de heilige Stefanus, ca. 1525-30. Zwart krijt, sporen van zilverstift.   Foto:  Stichting Jean van Caloen

De Stichting Jean van Caloen draagt het beheer van een collectie van bijna 2.000 tekeningen over aan Musea Brugge. Er is ook een schets van Michelangelo bij.

De tekeningen en 25 schetsboeken dateren van de late 16de tot de 20ste eeuw. Ze zijn verzameld door baron Jean van Caloen (1884-1972) en werden bewaard op het 19de-eeuwse kasteeldomein dat zijn grootvader liet bouwen in Loppem.

Van Caloen was een verwoede verzamelaar met een brede interesse in kunst – zijn collectie beslaat een hele verdieping van het kasteel. De stichting die zijn naam draagt kiest er nu voor om de kwetsbare tekeningen in beheer te geven aan Musea Brugge, vanwege ‘hun expertise en ervaring met de bewaring, het beheer en tentoonstelling ervan’.

Naast werken van Italiaanse en Franse meesters zijn vooral de Vlaamse, Hollandse en Belgische scholen vertegenwoordigd. Hoogtepunt is Michelangelo’s Steniging van de heilige Stefanus. Die voorbereidende schets voor een grote compositie is de enige tekening van de Italiaanse renaissancereus die bewaard wordt in België.

In het Groeningemuseum in Brugge zijn een week lang zeven topwerken uit de collectie te bewonderen, onder meer van Jacob Jordaens en François Boucher. In het Prentenkabinet zal de volledige collectie de komende maanden geregistreerd en gedigitaliseerd worden. (gvds)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig