Kamercommissie maakt prikplicht in de zorg mogelijk

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat het mogelijk maakt de vaccinatie van het zorgpersoneel tegen het coronavirus te verplichten.

Het wetsontwerp heeft al een lange weg afgelegd. Vandaag is de tekst eigenlijk een kaderwet geworden, waarbij de verplichte vaccinatie tegen covid in de zorgsector kan worden opgelegd na een beslissing in de ministerraad. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, PVDA, Les Engagés (ex-cdh) en Défi zijn al langer tegenstander van die verplichting, vooral omdat er een verbod kan volgen om het beroep uit te oefenen, terwijl de sector al met tekorten kampt. Het advies van de taskforce vaccinaties en de hoge gezondheidsraad dat maandag bekendraakte, sterkte hen alleen maar in hun overtuiging.

Dat advies zegt dat een verplichte vaccinatie in de zorg vandaag niet beantwoordt aan het proportionaliteitsbeginsel, gezien de huidige toestand van de epidemie. Het is evenwel niet uitgesloten dat de taskforce het advies later opnieuw tegen het licht houdt, mocht de situatie dermate verslechteren na een nieuwe opflakkering van het virus. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke distilleert uit het advies dat het nuttig is een wetgevend kader ter beschikking te hebben dat het toelaat in een bepaalde epidemiologische context de vaccinatie in de zorg te verplichten en dit ook te organiseren.

De oppositiepartijen zijn het daar niet mee eens. Ze dienden ook tal van amendementen in, maar die werden stuk voor stuk weggestemd. Die gingen bijvoorbeeld over een rol voor het parlement bij een eventuele verplichting, een einddatum, een verplichte vraag om adviezen en de schrapping van het ontslag of het verbod om het beroep uit te oefenen, maar haalden dus de eindmeet niet.

Het ging al om de tweede lezing van het wetsontwerp. Terwijl de oppositie fors van leer trok tegen de tekst, bleef het stil op de meerderheidsbanken, op een tussenkomst van Gitta Vanpeborgh (Vooruit) na. Wel ontspon zich een discussie tussen Vandenbroucke en Kathleen Depoorter (N-VA) over de investeringen in de gezondheidszorg, en deed de minister een forse uitval richting Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). Zij had tijdens haar tussenkomst - niet voor het eerst - verwezen naar Ivermectine in de strijd tegen corona, ditmaal met een studie in de hand die in Brazilië zou zijn uitgevoerd. ‘U dient om de antivaxers op te vangen bij Vlaams Belang’, luidde het. ‘Ivermectine is een diergeneesmiddel tegen schurft, darmwormen en luizen. U bent de belichaming van het fake news.’

De tekst kan nog niet onmiddellijk naar de plenaire Kamer verhuizen. De oppositie vroeg eerst de goedkeuring van het verslag in de commissie, waardoor de bespreking in plenaire nog even op zich moet laten wachten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig