Ambtenaren zien wedde dit jaar wellicht nog vierde keer stijgen
  Foto:  belga

De ambtenarenlonen zullen dit jaar vier keer worden verhoogd, met telkens 2 procent. Dat blijkt uit nieuwe prognoses van het Federaal Planbureau. Tot dusver werd verondersteld dat er drie stijgingen zouden zijn, maar door de aanhoudende hoge inflatie komt daar wellicht een vierde bij.

De prognose voor de jaarinflatie wordt bijgesteld van 7,3 naar 7,8 procent. In 2023 zou die volgens de huidige verwachtingen nog 3,4 procent bedragen. Door die hoge inflatiecijfers wordt de spilindex veel sneller dan normaal overschreden. Bij een overschrijding van de spilindex worden de maand nadien de sociale uitkeringen opgetrokken, nog eens een maand later volgen de ambtenarenweddes.

Ook lonen in de privé stijgen

Dit jaar gingen de weddes een eerste keer omhoog in februari, vervolgens opnieuw in april en een derde verhoging is gepland in juni. Het Federaal Planbureau verwacht een nieuwe overschrijding van de spilindex in oktober, een maand vroeger dan aanvankelijk gepland. Dat betekent dat de uitkeringen in november en de weddes van het overheidspersoneel in december omhoog zouden gaan. 

Niet alleen de weddes van de ambtenaren worden aan de levensduurte aangepast. Een hoge inflatie doet de lonen in de privésector stijgen. Daar gebeurt dat in elke sector aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere één keer per jaar.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig