Taskforce vaccinatie wil prikplicht in de zorg voorlopig uitstellen
  Foto:  Kristof Vadino

De taskforce vaccinatie is momenteel geen voorstander van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Dat staat in een advies op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Wel zegt de taskforce dat een nieuwe opflakkering van de epidemie kan worden verwacht. En mocht de situatie in dat geval fors verslechteren, dan zal ze haar advies opnieuw tegen het licht houden.

Over de prikplicht in de zorgsector wordt al maanden gebakkeleid. Vorig jaar raakte de federale regering het eens over het principe van de verplichte vaccinatie voor het personeel. Oorspronkelijk zou de prikplicht op 1 januari ingaan, met een overgangsperiode van drie maanden. Daarna was sprake van een inwerkingtreding op 1 juli, met de mogelijkheid om met die timing te schuiven. Ook daar werd begin vorige maand nog een mouw aan gepast, waardoor de vaccinatieplicht nu pas wordt toegepast na een beslissing van de ministerraad.

Tegenstand

Het bevoegde wetsontwerp moet nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Onder meer de vakbonden in de sector verzetten zich ertegen, maar ook de oppositie in het parlement stelt zich de vraag of het nog zo dringend is om de verplichting snel te stemmen in het parlement. Bovendien dreigt het personeel dat zich niet wil laten inenten tegen covid-19, te worden geschorst of ontslagen, terwijl de zorgsector nu al met een personeelstekort kampt, luidt de kritiek.

Minister Vandenbroucke distilleert uit het advies dat het nuttig is een wetgevend kader ter beschikking te hebben dat het toelaat in een bepaalde epidemiologische context de vaccinatie in de zorg te verplichten en dit ook te organiseren. Ondanks dat de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel zeer hoog ligt, zijn er volgens de minister nog verbeteringen mogelijk.

De ministers van Volksgezondheid overwegen ook een lentebooster tegen het coronavirus voor 80-plussers en bewoners in woonzorgcentra.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig