camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Elektriciteitsprijs

Overwinsten kernenergie afromen lukt maar niet

Een nieuw advies op vraag van energieregulator Creg waarschuwt voor juridische tegenstappen van Engie/Electrabel.

dinsdag 26 april 2022 om 3.00 uur

 Jimmy Kets

De hoge elektriciteitsprijzen hebben van de Belgische kerncentrales een cashkoe gemaakt. Volgens schattingen van federaal energieregulator Creg zou eigenaar Engie/Electrabel tot 2024 zowat 3,3 miljard winst maken op de verkoop van elektriciteit. Consumenten en bedrijven verliezen intussen koopkracht door de hoge prijzen.

Een formule om die winst wat meer af te romen, is nog altijd niet gevonden. De administratie Economie waarschuwde dat de overheid niet ongestraft kan ingrijpen. Een advies dat energieregulator Creg heeft opgevraagd bij het bureau Sphere avocats is nog stelliger.

Een bijkomende belasting op de winsten van de kerncentrales zou betekenen dat de overheid de conventie verbreekt die ze in 2015 afsloot met Engie/Electrabel. Daarin is de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 afgesproken en werden de juridische procedures opgeschort die het bij het Grondwettelijk Hof had lopen rond de nucleaire rente.

‘Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen’ Tinne Van der Straeten Minister van Energie (Groen) 

‘Bij het verbreken van die overeenkomst dreigen meteen schadevergoedingen of juridische tegenstappen. Electrabel en Engie zouden tot geen enkele samenwerking (met de staat, red.) meer zijn verplicht’, staat in het advies.

Er is nochtans ruimte om een hogere bijdrage te vragen, zeker in het geval van Doel 1 en 2 en Tihange 1. Door de conventie die voormalig minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) in 2015 met Electrabel afsloot over Doel 1 en 2, zijn die twee centrales slechts 20 miljoen euro per jaar verschuldigd. Ter vergelijking: voor Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 is dat 38 procent van de winst. De Creg schat die inkomsten voor de staat voor de jaren 2022-2024 op 529,7 tot 683,9 miljoen euro.

   • Hoe krijg je Engie uit zijn zetel?

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zoekt een andere manier om de winsten van Engie/Electrabel aan te pakken en gaat daarvoor te rade bij de Nationale Bank. Als die aantoont dat de hoge energieprijzen bijzonder veel schade toebrengen aan de Belgische economie, heeft de minister een hefboom in handen om Engie/Electrabel toch een hogere belasting op te leggen.

‘Ik heb aan de Nationale Bank gevraagd om voorstel van crisisbijdrage uit te werken en aan welke voorwaarde deze moet voldoen. Dit zijn uitzonderlijke tijden en dit vraagt uitzonderlijke maatregelen en inspanningen’, zegt Van der Straeten. ‘Het is niet te verantwoorden dat er recordwinsten worden gemaakt terwijl een zoveel mensen hun facturen niet kunnen betalen.’

De discussie komt op een gevoelig moment, net nu de federale regering en Engie/Electrabel in onderhandelingen verwikkeld zijn over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3. De discussie over de overwinsten moet daar op tafel komen, maar Engie/Electrabel heeft de beste kaarten.

Niet te missen

LEES OOK

De podcasts van De Standaard

Niet te missen