België wijst asielaanvraag van 680 Afghanen af
In augustus vorig jaar evacueerde ons land nog verschillende Afghanen uit Kaboel. Deze foto toont de aankomst van een gezin in Melsbroek.  Foto: REUTERS

In maart hebben 680 Afghanen die in ons land asiel zochten, vernomen dat ze hier geen bescherming meer krijgen en het grondgebied moeten verlaten. Dat heeft het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) beslist.

Toen de taliban in augustus 2021 Afghanistan heroverden en aan hun bewind onderworpen, zochten heel wat Afghanen bescherming in ons land. ‘Sindsdien is de situatie geëvolueerd’, zegt commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen Dirk Van den Bulck’. ‘De voorbije maanden hebben we de veiligheidssituatie in Afghanistan geanalyseerd. Er is nog geweld in het land, maar het gaat niet meer om willekeurig geweld. Niet alle mensen worden geviseerd door de taliban, het gaat om welbepaalde profielen.’

Uitzonderingen

Tot maart 2022 werden alleen definitieve beslissingen uitgesproken in dossiers van Afghanen die persoonlijk risico liepen op foltering of vervolging. Dan gaat het bijvoorbeeld om journalisten, mensenrechtenactivisten, mensen met een geaardheid die niet aanvaard wordt door de taliban of mensen die betrokken waren bij het vorige regime. Wie niet aan die uitzonderingscriteria voldeed, zag zijn beslissing uitgesteld.

Begin dit jaar deden de experten van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen een nieuwe veiligheidsanalyse. ‘In februari zijn asielzoekers opgeroepen van de honderden dossiers die waren blijven liggen. Zij zijn gehoord en in maart hebben velen van hen een weigeringsbeslissing gekregen.’

Opmerkelijk genoeg vraagt het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds formeel aan Belgen om niet naar Afghanistan te reizen omdat het ‘zeer hoge risico’s inhoudt.’

   • Taliban openen ‘militair seizoen’ met razzia’s

Vertekend beeld

De geweigerde Afghanen vormen bijna een derde van alle beslissingen die in maart werden genomen. Het aantal erkende dossiers lag toen op 28,5 procent, in vergelijking met bijna 45 procent in februari. Volgens Van den Bulck betreft het toch een sterk vertekend beeld omdat ‘het zeer uitzonderlijk is dat er zo veel weigeringsbeslissingen in één keer worden genomen’. De verwachting is dat het aantal erkende dossiers de komende maanden opnieuw zal stijgen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig