Berlijn dicteert tempo EU-sancties: boycot op steenkool pas over vier maanden
  Foto:  BELGAIMAGE

Duitsland probeert tegen eind dit jaar niet langer afhankelijk te zijn van Russische olie. Pas als dat lukt, kan het ook instemmen met een Europees olieboycot.

‘Het vijfde Europese sanctiepakket zal de druk op Rusland opvoeren. Maar zolang het Westen olie en gas uit Rusland blijft kopen, steunt het Oekraïne met één hand én de Russische oorlogsmachine met de andere hand’, zei Dmitro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, donderdag op het Navo-hoofdkwartier in Brussel.

Een handvol kilometers verder, rond het Schumanplein, sleepten de onderhandelingen tussen de 27 lidstaten over het vijfde sanctiepakket een hele dag aan. De verwachting was dat de ambassadeurs in de voormiddag alles zouden afkloppen, maar daarvoor was een tweede vergadering vanaf 19 uur nodig. De discussie draaide rond de boycot van Russische steenkool. De Commissie stelde voor om die te laten ingaan na een uitdovingsfase van negentig dagen. Maar Duitsland, de grootste importeur binnen de EU, drong aan op een maand extra. De regering in Berlijn wil eerst haar afhankelijkheid van Russische steenkool afbouwen, en dat kan pas tegen eind van de zomer.

Boze Polen

Die voorgestelde verlenging met een maand viel slecht bij de Polen, die zich opwerpen als de ‘felste’ van de klas als het aankomt op sancties. Voor de regering in Warschau had het vijfde sanctiepakket, inclusief het embargo op de import van steenkool, al van kracht moeten zijn. Ze verzette zich ook tegen pogingen om extra uitzonderingen te bedingen op het verbod voor Russische schepen om aan te leggen in Europese havens, boven op degene die al voorzien zijn voor landbouw-, voedsel- en energieproducten.

Duitsland haalde zijn slag thuis. De overgangsfase van vier maanden rijmt met de strategie die de Duitse regering onder leiding van Robert Habeck, de groene minister van Economie, uitwerkte om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen uit Rusland. Voor gas moet dat het geval zijn tegen 2024, voor olie eind dit jaar. En zoals de discussie over steenkool aantoont, zal die strategie het tempo van Europese energiesancties bepalen. Dat impliceert dat Berlijn ten vroegste zou kunnen instemmen met een boycot van Russische olie tegen eind dit jaar.

Parlement kansloos

Het maakt meteen duidelijk dat de oproep van het Europees Parlement kansloos is. Met ruime meerderheid keurden de Europarlementsleden in Straatsburg een resolutie goed waarin onder meer wordt gepleit voor extra wapenleveringen aan Oekraïne en een volledig embargo op de invoer van olie, steenkool, kernbrandstof en gas uit Rusland, dat direct ingaat.

Het amendement waarmee die laatste oproep in de ruimere resolutie werd opgenomen, kreeg de steun van 413 Europarlementsleden, bij 93 tegenstemmen en 46 onthoudingen. Aan Vlaamse kant stemden de drie leden van Vlaams Belang tegen dit amendement, terwijl de N-VA’ers Geert Bourgeois en Assita Kanko zich onthielden. Bij de eindstemming over de volledige tekst stemden alle Vlaamse leden voor, terwijl aan Franstalige kant Marc Botenga (PTB) zich onthield.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig