camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Gezondheid

Sneller betaalbare verzekering na borstkanker

Na de behandeling tien jaar moeten wachten om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, is voor borstkanker in een vroeg stadium te lang, zegt het KCE.

dinsdag 5 april 2022 om 3.25 uur

 Vum

Lange tijd konden mensen die ooit voor kanker waren behandeld geen schuldsaldoverzekering afsluiten, tenzij ze er extra voor betaalden. Een schuldsaldoverzekering dekt het overlijdensrisico, waardoor de af­betaling van een lening stopgezet wordt bij overlijden, zodat je erf­genamen niet verder moeten afbetalen. Veel ex-kankerpatiënten (en andere chronisch zieken) konden hierdoor geen eigen woning kopen.

Sinds 1 februari 2020 bracht de wet over ‘het recht om vergeten te worden’ hier verandering in: ­personen die tien jaar genezen zijn verklaard van kanker, kunnen wel een schuldsaldoverzekering afsluiten, zonder een bijkomende premie te betalen die verband houdt met hun kankerverleden. Voor sommige kankers geldt zelfs een verkorte wachttijd.

   • Een betaalbare verzekering na kanker

Vroeg stadium

Het federale Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) oordeelt nu dat er voor borstkanker in situ, die bij de diagnose nog geen omliggend weefsel heeft aangetast, helemaal geen wachttijd meer zou mogen gelden. Uit de gegevens van de Stichting Kanker­register, die sinds 2004 alle gegevens van kankerpatiënten bijhoudt, blijkt immers dat deze patiënten statistisch gesproken geen andere ­levensverwachting hebben dan de gemiddelde bevolking.

Voor borstkanker in situ, die bij de diagnose nog geen omliggend weefsel heeft aangetast, zou geen wachttijd meer mogen gelden

Voor patiënten bij wie een invasieve borstkanker in een vroeg stadium werd vastgesteld, zou maar één jaar wachttijd meer mogen gelden. Beide categorieën samen vatten zowat de helft van alle vrouwen met borstkanker. Het is aan de politiek om hierover te beslissen. Opvallend is dat het KCE vertrekt van de diagnosedatum, die duidelijk is, en niet van het einde van de behandeling.

Het KCE deed deze oefening eerder voor diabetes type 1 en wil deze ook nog doen voor schildklierkanker, melanoom stadium I en hiv. (vbr)

De podcasts van De Standaard