Geen extra gascentrale meer nodig
De kerncentrale van Doel.  Foto: Marc Herremans

De resterende kerncentrales tellen in 2026 voor 1.6 gigawatt mee in bevoorradingszekerheid. De regering wil zo een geruststellend signaal geven aan Engie/Electrabel dat het de onderhandelingen over Doel 4 en Tihange 3 tot een goed einde wil brengen.

Uiterlijk vandaag moest de federale regering een beslissing nemen over de volgende veiling van steun voor gascentrales en andere capaciteit voor de winter van 2026. Een beslissing die er plots heel anders uitziet door het voornemen om twee kerncentrales in dienst te houden na 2025.

Aanvankelijk had regulator Creg gewaarschuwd dat er mogelijk een, misschien zelfs twee bijkomende gascentrales gebouwd zouden moeten worden. Daar blijft er nu geen enkele van over. De nieuwe en bestaande installaties volstaan om de nodige capaciteit van 6.4 gigawatt te dekken.

De federale regering heeft beslist dat de twee kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 voor 80 procent mogen meetellen bij de berekeningen achter de bevoorradingszekerheid. Voor de regering is dat een geruststellend signaal richting Engie/Electrabel dat het haar menens is met een levensduurverlenging. Ter vergelijking, de vergelijkbare percentages (derating-factor) voor gascentrales liggen boven negentig procent, dat voor kerncentrales in het buitenland ligt op 96 procent.

Energietransitie

De Belgische kerncentrales hebben zelf geen recht op steun uit het zogenaamde CRM-mechanisme, dat is ontworpen om de Belgische energiebevoorrading te verzekeren. Ze gelden als niet in aanmerking komende capaciteit.

Tegelijk worden de CO2-normen voor installaties die wel deelnemen aan de veiling, aangescherpt. Daardoor worden oude vervuilende eenheden, zoals de befaamde turbojets, oude vliegtuigmotoren, uit de markt gedreven. Het steunmechanisme wordt meer ingezet om de energietransitie te sturen.

Net zoals vorig jaar wordt nog niet het volledige volume geveild dat nodig is om in 2026 de stroombevoorrading te verzekeren. 2.677 GW wordt pas een jaar voordien geveild. Het gaat dan om snel realiseerbare projecten, zoals batterijen of vraagsturing.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig