Nieuw compromis over leefbaarheid Doel, uitbreiding haven kan doorgaan
  Foto:  Wim Kempenaers

De procedure voor de Raad van State tegen de uitbreiding van de Antwerpse Haven wordt stopgezet. Dat is dinsdagavond vernomen bij lokale betrokkenen. Er is een akkoord over de toekomst van Doel. Woensdag geeft de Vlaamse regering een persconferentie met 13 partners.

De vorige regering bereikte in 2018 een akkoord over de uitbreiding van de containercapaciteit in Antwerpen, via de inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok. Op die manier kan polderdorp Doel gespaard blijven. Maar over de leefbaarheid van het dorp is echter nog geen zekerheid.

Actiegroep Doel 2020 ging akkoord met die ontwikkeling, maar verschillende andere organisaties trokken naar de Raad van State, omdat er sinds het akkoord weinig harde garanties volgden voor de leefbaarheid van de streek. De vzw ‘Erfgoedgemeenschap Doel en Polder’ en ‘Polder van het Land van Waas’ dienden elk een vernietigingsverzoek in tegen het bereikte akkoord, en de vzw ‘Landbouwgemeenschap Wase Polder’ en de Kerkfabriek van Doel deden dit gezamenlijk.

De auditeur van de Raad van State adviseerde vorig jaar om de plannen voor de havenuitbreiding te vernietigen, omdat er te weinig garanties zijn dat de uitbreiding geen negatieve invloed zou hebben op een aantal natuurgebieden, door stikstofdepositie. 

Het dossier werd vorig jaar overgeheveld van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) naar minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Hij riep de haven en de actiegroepen afgelopen zomer opnieuw rond de tafel.

Dat heeft nu tot een compromis geleid, waarin onder meer te lezen is dat Doel blijft bestaan en een toekomstperspectief krijgt met verscheidene functies, waaronder wonen. Er komen maatregelen om de leefbaarheid van de landbouw in de regio te verhogen en om het landschap en erfgoed in Doel te waarderen. De havenexploitatie wordt gebufferd ten opzichte van de omliggende polders. Ook voor woonkernen in de polders komen er garanties, klinkt het. In ruil kan het nieuwe getijdendok zeven dagen op zeven en 24 uur per dag operationeel zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig