Drukkerij grootste krant van het land definitief dicht
Christian Van Thillo, uitvoerend voorzitter DPG Media.  Foto:  belga

DPG Media heeft een sociaal akkoord over de sluiting van zijn hoogtechnologische drukkerij in Lokeren, waar onder meer Het Laatste Nieuws van de persen rolt. De grootste krant van het land wordt voortaan in Nederland gedrukt.

DPG Media maakte al in november bekend dat het van plan was zijn drukkerij Eco Print Center, in Lokeren, te sluiten. Vandaag bereikte de groep van Christian Van Thillo daarover een akkoord met de vakbonden. Van Thillo betaalt de werknemers een royale opzegvergoeding. Die komt vooral de arbeiders ten goede. Eco Center telt 63 arbeiders en 15 bedienden.

De arbeiders worden behandeld alsof ze altijd bedienden zijn geweest en worden over hun hele loopbaan volgens de formule-Claeys uitbetaald: per gewerkt jaar krijgen ze één maand loon uitbetaald. Boven op die formule komt nog een extra premie. Voor arbeiders ouder dan 45 jaar gaat het om 1.500 euro per gewerkt jaar. Wie jonger is, krijgt 1.250 euro per gewerkt jaar als extra bonus.

Vrijwel alle arbeiders hebben elders al een job gevonden. DPG Media had voor hen een interne jobbeurs georganiseerd die bedrijven de kans gaf de werknemers ter plekke te rekruteren. In deze krappe arbeidsmarkt bleken de drukkers bijzonder gewild.

Noodkrant

Het royale pakket verklaart wellicht waarom de sluiting, die hard aankwam bij het personeel, niet tot stakingen leidde. Anderzijds hield DPG Media een flinke stok achter de deur. In Duitsland werd systematisch een noodeditie gemaakt om toch een krant te kunnen bussen bij eventuele acties. In Lokeren worden zowel Het Laatste Nieuws als De Morgen gedrukt. Die zullen daar op 27 maart voor het laatst van de pers rollen.

De sluiting van Eco Center betekent dat de grootste krant van het land, Het Laatste Nieuws, niet langer in België gedrukt wordt. Dat zal nu gebeuren in een Nederlandse drukkerij van DPG Media, in de gemeente Best ten noorden van Eindhoven. Door in Best te drukken, kan DPG het rendement van zijn drukpersen aldaar op drijven.

De verhuis heeft ook gevolgen voor het formaat van de kranten en heeft impact op de deadlines voor de redacties. Ook de Nederlandse kranten worden getroffen. De redacties van De Volkskrant en Trouw zijn daar behoorlijk boos over. ‘Dit bevestigt opnieuw de indruk dat DPG geen oog meer heeft voor het belang van goede journalistiek’, schreven de voorzitter van de redactieraden van beide kranten aan de top van DPG Media.

Veel nieuws dat zich ’s avonds voordoet, zal niet meer in de ochtendkrant gepubliceerd kunnen worden. ‘Onacceptabel en onuitvoerbaar’, luidde het. De hoofdredactie van Trouw liet de directie van DPG Media ook al weten dat het plan ‘succesvolle titels direct treft in de kwaliteit van hun product’ en ‘een stap is die niet uit te leggen valt’.

Subsidies

Eco Print Center werd in 2006 nog in de markt gezet als een doorbraakconcept. Het ging om een innovatieve drukkerij die watervrij kon drukken. Toenmalig Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (Open VLD) betaalde 5 miljoen euro subsidies aan DPG voor die innovatie.

DPG Media Services, de holding waarvan de drukkerij deel uitmaakt, keerde over het boekjaar 2020 nog een dividend uit van 40 miljoen euro, wat mee te maken had met een inbreng van een bedrijfstak.

Bart Leybaert van de socialistische vakbond is blij dat de werknemers een goede regeling krijgen maar houdt er een wrang gevoel aan over. ‘Dat de grootste Vlaamse krant niet langer hier wordt gedrukt, terwijl de overheid ook nog eens geld in de drukkerij heeft gestopt, roept bij mij vragen op.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig