Werken Oosterweel hervat na twee maanden stilte wegens PFAS
  Foto:  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Twee maanden nadat de grondwerken aan de Oosterweelverbinding door de Raad van State werden stilgelegd in het kader van de PFAS-problematiek, kunnen de grondwerken hernomen worden. Dat laat Lantis, het bedrijf dat de werken realiseert en beheert, zondag weten.

Grondbank, de bodembeheerorganisatie van het Vlaams Gewest, zette het licht op groen om de grondwerken in de werfzone Linkeroever maandag opnieuw te starten. Voor de werfzone Scheldetunnel verwacht Lantis volgende week de toelating om terug te starten.

Dit gebeurde na grondige analyse door de expertencommissie Grondverzet, waarover ook werd afgestemd met Ovam. Concreet betekent dit dat de werken met gebiedseigen grond, grond afkomstig uit de werfzones, opnieuw uitgevoerd kunnen worden. De gronden blijven wel binnen de specifieke zone.

Strengere criteria

De Raad van State schorste eind december de conformverklaring van de Technische Verslagen voor de projecten Linkeroever en Scheldetunnel. Om tegemoet te komen aan het oordeel van de Raad van State heeft Lantis aparte Kadastrale Werkzones opgemaakt per vergund project. In nauw overleg met Grondbank werden de Technische Verslagen volledig herwerkt.

Daarnaast leverde de Expertencommissie Grondverzet, onder leiding van Karl Vrancken, een advies af over de herwerkte Technische Verslagen. Om tegemoet te komen aan de vraag van betrokken stakeholders werd de commissie uitgebreid met twee onafhankelijke Nederlandse experten, professor Jacob De Boer en PFAS-expert Arjen Wintersen.

De Expertencommissie formuleerde unaniem verschillende aanbevelingen over de aanpak van de verontreinigde grond. Ze bevestigde dat het standstillprincipe wordt gerespecteerd en dat het Oosterweelproject de vervuilingssituatie zelfs verbetert. De aanbevelingen werden via de Technische Verslagen intussen omgezet in strengere criteria, die op het terrein zullen toegepast worden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in