Dit verandert op 1 maart: pensioenen stijgen, eerste loonsverhoging voor militairen in 20 jaar
Themabeeld.  Foto:  ROBIN UTRECHT

Op 1 maart stijgen de pensioenen en uitkeringen met 2 procent, krijgen militairen hun eerste loonsverhoging in 20 jaar, en worden de verslagen van de Zorginspectie over woonzorgcentra openbaar gemaakt.

De pensioenen en de uitkeringen gaan in maart met 2 procent omhoog. Dat is het gevolg van de overschrijding in februari van de spilindex. Een maand na de overschrijding van de spilindex worden de uitkeringen en de pensioenen geïndexeerd met 2 procent, en twee maanden later volgen de weddes in de openbare sector.

In januari gingen de uitkeringen en pensioenen ook al eens omhoog met 2 procent, na een overschrijding van de spilindex in december. En in oktober wordt nog een overschrijding verwacht. Met andere woorden: in een jaar tijd zullen de uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes drie keer met 2 procent zijn verhoogd.

Loonsverhoging voor militairen

De Belgische militairen krijgen vanaf 1 maart dan weer een loonsverhoging. De loonsverhoging wordt in verschillende fases uitgerold en bestaat uit een combinatie van verhoging van wedde en het toekennen van een nieuwe loopbaantoelage, zodat de verhoging voor iedereen anders is. Het gaat om de eerste loonsverhoging voor militairen in twintig jaar.

   • Controversiële jobbonus haalt het dan toch

De loonsverhoging maakt deel uit van het plan van de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) om het militair beroep op te waarderen. De herwaardering wordt in verschillende fasen uitgerold tussen maart 2022 en januari 2024. De concrete toepassing zal afhangen van de personeelscategorie, graad en opgebouwde anciënniteit, waardoor de verhoging voor iedere militair anders zal zijn.

‘Ik heb een lijn getrokken onder de jarenlange besparingen op Defensie en het defensiepersoneel. Het personeel is de motor van Defensie, en het is samen met het personeel dat we de transformatie en de heropbouw willen voortzetten’, lichtte Dedonder de beslissing toe. Defensie wil deze legislatuur meer dan 10.000 militairen aanwerven. Daarnaast moet het burgerpersoneel evolueren naar 15 procent of meer dan 3.000 burgers in 2025. Door in te zetten op een betere verloning, wil Defensie een aantrekkelijke en concurrentiële speler op de arbeidsmarkt worden.

Dit verandert op 1 maart: pensioenen stijgen, eerste loonsverhoging voor militairen in 20 jaar
Minister van Defensie Dedonder.  Foto:  Karel Hemerijckx

Verslagen over woonzorgcentra worden openbaar gemaakt

De verslagen van de Zorginspectie over de Vlaamse woonzorgcentra zullen vanaf 1 maart openbaar gemaakt worden. De inspectieverslagen van de kinderdagverblijven zullen ‘in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk gepubliceerd worden’, laat het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten. ‘Het gaat over heel wat persoonsgegevens.’

Verschillende verslagen en rapporten van de Zorginspectie zijn nu al voor iedereen beschikbaar, maar vanaf dinsdag geldt dat dus ook voor verslagen die tot vandaag slechts passief openbaar waren, dus op vraag. Bedoeling is ook om de lijst met voorzieningen die onder verhoogd toezicht staan, te publiceren op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Vanaf het voorjaar 2020 vonden er inspectiebezoeken plaats met de verfijnde inspectiemethodiek en verslaggeving, maar voorlopig zonder actieve publicatie van de verslagen. Nu de normale werking in de woonzorgcentra grotendeels werd hernomen, kon het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid de eerste bezoeken positief evalueren en wordt de stap naar actieve openbaarheid gezet.

Dat betekent dat de verslagen van inspecties in woonzorgcentra die plaatsvinden na 30 september 2021, gepubliceerd zullen worden op de website van de Zorginspectie. De eerste verslagen zullen gegroepeerd online komen vanaf vandaag, 1 maart. Op termijn moet alle bruikbare info over voorzieningen gebundeld worden op één site, zodat gebruikers een weloverwogen keuze kunnen maken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig