Foto van Duitse conferentie bevestigt nog maar eens: de wereld wordt geleid door mannen
Dezelfde tafel, gezien vanuit een andere hoek, op een ander moment tijdens de conferentie.  Foto:  Anadolu Agency via Getty Images

Op sociale media is de afgelopen dagen ophef ontstaan over een foto van een bijeenkomst op een conferentie over veiligheid in het Duitse München. Aan een grote tafel zitten dertig mannen en geen enkele vrouw.

De foto van de zakenlunch van bedrijfsleiders werd voor het eerst op Twitter de wereld in gestuurd door journalist Michael Bröckner en kreeg ondertussen duizenden likes en werd honderden keren gedeeld. Volgens Bröckner was 45 procent van de panelleden en sprekers op de conferentie een vrouw.

Een SPD-politica noemt de foto op sociale media een ‘beeld uit een andere wereld’. Ze vervolgt met ‘er is echter geen andere wereld, dit is de realiteit’ en concludeert ten slotte ‘er is nog veel te doen’.

Joe Kaeser, voormalig bestuursvoorzitter bij Siemens, is ook op de foto te zien en laat via Twitter weten de zaak hoog op te nemen. ‘Volgend jaar zullen we het beter doen. Ik zal dit morgen ter sprake brengen tijdens de feedbackvergadering van de adviescommissie van de conferentie.’

Vrouwenquota

In Duitsland geldt sinds 2016 een vrouwenquotum, vastgelegd in de ‘Wet voor de gelijke deelname van vrouwen en mannen aan managementfuncties’. De honderd grootste bedrijven op de Duitse beurs zijn hierdoor wettelijk verplicht om erop toe te zien dat tenminste 30 procent van de topposities bekleed wordt door vrouwen. Ondernemingen die niet aan het quotum voldoen, mogen geen mannen aannemen voor hoge functies. De Duitse wetgeving verplicht daarnaast zo’n 3.500 bedrijven om zelf doelstellingen te formuleren voor het aandeel vrouwen in de top.

Het Duitse kabinet, onder leiding van Olaf Scholz (SPD), bestaat sinds december 2021 uit acht vrouwen en negen mannen. Onder meer de posten Defensie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken zijn in handen van vrouwen.

België

Ook België kent sinds 1994 een vorm van vrouwenquotum. Sinds dat jaar moeten kieslijsten evenveel mannen als vrouwen tellen én moeten op de eerste twee plaatsen zowel een vrouw als een man staan. Ook is vastgelegd dat regeringen en andere uitvoerende organen niet uit slechts één sekse mogen bestaan. Voor federale topambtenaren werd in 2013 een vrouwenquotum ingevoerd, met als doel dat een op de drie overheidsbestuurders vrouw moet zijn. Raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven moeten sinds 2017 voor minstens een derde uit vrouwen bestaan, voor kleinere beursgenoteerde ondernemingen geldt dat vanaf 2019.

Behalve het gebrek aan diversiteit was er ook kritiek op het feit dat geen van de aanwezigen op de foto een mondmasker draagt en er geen anderhalve meter afstand lijkt te worden gehouden.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig