Katrien Verhegge over drama crèche: ‘We zitten vaak in de grijze zone’
  Foto:  Belga

De adminstrateur-generaal van Kind en Gezin had in De zevende dag de onmogelijke opdracht om te verdedigen waarom het kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje na veel klachten en vernietigende inspectieverslagen nog altijd open kon blijven.

‘Ik zit hier heel nederig. Ik word heel stil bij deze feiten, bij het ongelooflijke lijden dat deze ouders moeten meemaken. Ik wil nog eens intens medeleven meegeven. Dit is een shock in heel de kinderdagverblijfsector’, zegt Kartien Verhegge, administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien. In dat kinderdagverblijf raakte woensdag een meisje van zes maanden levensgevaarlijk gewond, ze stierf vrijdag in het UZ Gent aan een ernstig hersentrauma. Het Oost-Vlaamse parket had donderdag een wetsdokter aangesteld en de onderzoeksrechter liet de crèche verzegelen.

Afgelopen zaterdag raakte bekend dat het kinderdagverblijf niet onbesproken was. Uit inspectieverslagen blijkt dat de crèche een lange voorgeschiedenis van klachten en inspecties had. Die verslagen stelden onder meer vast dat ‘de uitbaatster en haar vader niet met kleine kinderen kunnen omgaan’. ‘Een kind dat weent, wordt in een donkere kamer met de deur dicht gelegd, zodat het de groep niet stoort, een kind laten ze soms tot een uur huilen’, staat er in een verslag van december 2016 te lezen. Bij één kind stelden de ouders in 2018 ‘een onverklaarbare bloeduitstorting vast’. Bij een ander kindje stelde de dokter ‘striemvormige letsels’ vast. De verantwoordelijke ontkende telkens iets te maken te hebben met die letsels. Ondanks die klachten en inspectieverslagen is de crèche altijd open kunnen blijven.

‘Probleem in aanpak’

Verhegge bevestigt de vele klachten tegen de bewuste crèche. ‘We hebben veel inspectiebezoeken gedaan. We hebben dit niet losgelaten. Er zit een probleem in de aanpak, daar moeten we zelf heel kritisch naar kijken. We zitten in een heel sterk juridisch discours, waar we met klachten aan de slag gegaan zijn en om een beeld te krijgen van wat er hier gebeurd is.’

Verhegge zegt dat Kind en Gezin vaak in een ‘grijze zone zit’. ‘De verantwoordelijke ontkent vaak en het zijn vaak feiten die je moeilijk kan vastpakken. Dat maakt dat je in een ‘woord-werderwoord’-situatie zit.’ Verhegge bevestigt ook dat het gaat om ‘roepen naar kinderen, ze hardhandig aanpakken’.

Verhegge stelt dat ze ‘in eer en geweten alles gedaan heeft’ om het drama in Gent te voorkomen. Toch wil ze heel kritisch kijken naar de procedures binnen haar organisatie. Ze wil met de minister overleggen of het nodig is om een ethisch comité op te richten om de grijze zones onder de loep te nemen. Verhegge belooft haar verantwoordelijkheid te nemen. Ze wil crèches sneller kunnen sluiten. ‘Maar dan zullen er meer betwistingen komen.’

Externe experts

Zondagochtend wees kinderpsychiater Peter Adriaenssens op Radio 1 op het belang van externe experten en een consequente betrokkenheid van het Centrum voor Kindermishandeling in dit soort dossiers. ‘Eens een klacht is ingediend, denkt men te snel dat na een inspectie de problemen al opgelost zijn’, zegt Adriaenssens. ‘Er is een verschil tussen een juridische denkwijze en een pedagogische denkwijze. Je moet vertrekken vanuit het kind: bij een baby met blauwe plekken moet je een kinderarts betrekken. Die kan een onderscheid maken tussen blauwe plekken door spel of blauwe plekken door geweld.’

Verhegge vindt dat Kind en Gezin de laatste jaren heel wat inspanningen heeft gedaan om die situatie helderder te krijgen. ‘We hebben nu zelf artsen in huis die in geval van letsels contact opnemen met behandelende arts’, zegt ze. Volgens Verhegge werkt Kind en Gezin nu steevast met een team dat bestaat uit een arts, een psycholoog en een pedagoog. ‘Waar er zaken gebeuren die niet fysiek vast te stellen zijn, maken zij een risico-inschatting. Dat is vorig jaar opgestart en er zijn al tientallen dossiers. We werken ook al samen met het Centrum voor Kindermishandeling.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig