Hoge Gezondheidsraad vindt te weinig wetenschappelijk bewijs voor boostervaccinatie jongeren
  Foto:  ROBIN UTRECHT

Met de huidige kennis is er ‘onvoldoende’ wetenschappelijk bewijs om het toedienen van een boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te steunen, in het bijzonder in het geval van de omikronvariant. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een advies aan de verschillende ministers van Volksgezondheid.

Voor de HGR is er onvoldoende bewijs om die boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te kunnen steunen met afdoende bewijs over de nuttigheid, effectiviteit, noodzaak en veiligheid. De HGR heeft daarom beslist om te wachten op de aanbeveling van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) en op meer wetenschappelijk bewijs, vooraleer zelf een standpunt te formuleren.

Het was Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) die om het advies vroeg. Met de nakende krokusvakantie lijkt het voor veel jongeren noodzakelijk om een booster te krijgen wanneer ze in het buitenland zorgeloos willen gaan skiën. Onder meer de jongerenwerking van de Christelijke Mutualiteit (CM), Kazou, had daarom voor een booster voor jongeren gepleit. De minister vindt het jammer dat de HGR zich achter het EMA verstopt. ‘In andere landen werd wel zo’n advies gegeven’, zegt Beke.

Minister Beke heeft nu de Taskforce Vaccinatie, in plaats van de Hoge Gezondheidsraad, gevraagd hebben om een nieuw advies te geven. Daar stuurt het advies van de HGR ook zelf op aan, zegt Beke. De Taskforce kan er samen met het federaal geneesmiddelenagentschap alsnog voor zorgen dat de boosterprik voor jongeren erdoor komt. ‘We hebben gevraagd dat ze dat zo snel mogelijk doen. We willen snel duidelijkheid brengen aan de jongeren’, laat het kabinet Beke weten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig