Doorbraak onderhandelingen politie: twee bonden geven voorwaardelijk groen licht
  Foto:  belga

De twee grootste politievakbonden, NSPV en VSOA, hebben voorwaardelijk ingestemd met een nieuw sociaal akkoord voor de ruim 48.000 politiemensen. ACV en ACOD stemden tegen. Die laatste dreigt met een staking.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft het over een ‘tussenakkoord’ over een substantiële verbetering van het statuut van het politiepersoneel. ‘Voor het eerst sinds de oprichting van de Geïntegreerde Politie in 2001 wordt een structurele loonsverhoging doorgevoerd, gemiddeld met 5 procent, en worden de loopbaanmogelijkheden en arbeidsomstandigheden verbeterd’, luidt het. Volgens de minister zal het akkoord bovendien de work-lifebalance van agenten bevorderen.

De bonden reageren verschillend op het tussenakkoord. NSPV noemt het ‘een begin’ en hoopt op verdere onderhandelingen. Vakbonden ACOD en ACV stemden tegen, maar dat staat een uitvoering van het akkoord niet in de weg.

ACV Politie vond dat vooral voor het administratieve politiepersoneel de loonsverhoging niet ver genoeg gaat, zegt vakbondssecretaris Joery Dehaes. Daarnaast bleven beloften van de minister over de toekomst volgens hem te vaag. ‘Bij onze leden leeft argwaan die voortkomt uit het verleden. Ze willen liever iets concreet en afgeklopt zien.’ ACOD reageert het felst en kondigt meteen een nationale stakingsaanzegging aan, met start op 15 februari.

Grote hinder

Eind december leek er al een sprankeltje hoop voor de moeilijke onderhandelingen. Toen was er sprake van een loonsverhoging van gemiddeld 70 euro netto. Ook over de eindeloopbaanregeling werd een akkoord gevonden: de gunstige pensioenregeling vanaf 58 jaar bleef daardoor behouden.

Enkele maanden geleden organiseerden de bonden acties die grote (verkeers)hinder veroorzaakten, omdat de onderhandelingen over een loonsverhoging en eindeloopbaanregelingen voor hen te weinig vorderden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig