Vivaldi knipt in de hofhouding van ex-ministers
  Foto: belga

Afscheidnemende ministers zullen voortaan nog slechts recht hebben op één medewerker gedurende twee jaar. Dat heeft de regering beslist. Vandaag hebben ze nog recht op twee medewerkers gedurende de volledige legislatuur.

De regeling waarbij ex-ministers gedurende de hele volgende bestuursperiode nog twee door de staatskas betaalde medewerkers in dienst mogen houden, was stilaan uitgegroeid tot een symbool van oude politieke cultuur. Ze werd ooit ingevoerd om te vermijden dat ex-regeringsleden zonder omkadering zouden vallen. Sommige ex-ministers behouden hun chauffeur, anderen houden iemand in dienst om nog wat secretariaatswerk te doen of hem/haar bij te staan in de verdere politieke loopbaan.

De regeling staat al heel lang ter discussie – verschillende regeringen hebben al gepoogd om ze aan te passen – maar knippen in de eigen privileges is niet evident. Ook Vivaldi slaagde er niet in om hierover tijdens de regeringsonderhandelingen afspraken te maken. MR lag dwars. Maar nu heeft de ministerraad toch overeenstemming bereikt over een knip in het systeem.

Voortaan zal elke ex-minister nog maar één medewerker meekrijgen en dat voor een periode van twee jaar. Wie minder dan zes maanden regeringslid was, heeft helemaal geen recht op een medewerker. De nieuwe regeling geldt meteen voor alle Vivaldi-regeringsleden. De huidige ex-ministers die van het systeem gebruikmaken, kunnen hun twee medewerkers nog behouden tot op de dag van de volgende verkiezingen in 2024.

Met deze beslissing sluit de federale regeling nu aan bij de Vlaamse. Sinds 2015 hebben Vlaamse oud-ministers slechts recht op één medewerker gedurende twee jaar, op voorwaarde dat ze niet kunnen terugvallen op een parlementair mandaat.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig