camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Fraudebestrijding

Fiscale fraude prioriteit in Veiligheidsplan zonder echte prioriteiten

De strijd tegen fiscale fraude maakt nu ­expliciet deel uit van het Nationaal Veiligheidsplan.

vrijdag 28 januari 2022 om 3.25 uur

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). belga

Groot was de verbazing van minister van Financiën Vincent Van ­Peteghem (CD&V) toen eind vorig jaar uitlekte dat in het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 van zijn partijgenoot Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) fiscale ­fraude niet meer als top­prioriteit was opgenomen. Hij is in deze ­regering het gezicht van de strijd tegen fiscale fraude. Die zou op het einde van de regeerperiode een miljard meer in het laatje ­moeten brengen dan bij de start van de regering-Vivaldi. Maar fiscale fraude stond in het oorspronkelijke ­Veiligheidsplan niet vermeld in het lijstje veiligheidsfenomenen die ‘bijzondere aandacht’ genieten.

De degradatie van de strijd ­tegen fiscale fraude was ook een doorn in het oog van de socialistische en groene regeringspartners. Ze eisten dat de strijd tegen fiscale fraude in het plan prioritair zou zijn. Volgens Verlinden ging het om een semantische discussie, maar zowel Van Peteghem als de linkse regeringspartijen drongen aan op een aanpassing van het plan.

De beschrijving van de veertien thema’s is zeer breed zodat de meeste misdrijven wel ergens onder vallen

In het nieuwe plan, dat De Standaard kon inkijken, wordt fiscale fraude expliciet vermeld en wordt ze ten minste op gelijke hoogte ­ingeschaald met de andere veiligheidsfenomenen. De beschrijving van de veertien aan te pakken ­veiligheidsfenomenen is zeer breed, zodat de meeste misdrijven wel ergens onder vallen.

Er is ook ruimer omschreven hoe de fiscale fraude moet aangepakt worden. Zo wordt er ingegaan op de samenwerking tussen politie en belastingambtenaren om de fraude te bestrijden. Een betere ­samenwerking is een van de speerpunten in het fraudeplan van Van Peteghem. Achteraf zal pas blijken of de plannen in de praktijk een verschil gemaakt hebben. Voor de linkse regeringspartners is het ­alvast een extra garantie dat fiscale fraude niet minder aandacht en middelen krijgt bij de politie.

Over het plan bestaat politieke consensus, maar het moet nog groen licht krijgen van de ministerraad om nadien besproken te worden op een interministeriële conferentie met de deelstaten. ‘Maar dat is een formaliteit’, klinkt het in regeringskringen.

Niet te missen

De podcasts van De Standaard