Regels vallen weg in scholen en crèches
De regel van vier, die stelt dat de hele klas in het basisonderwijs in quarantaine moet zodra er vier leerlingen besmet zijn, valt weg.  Foto: dba

Iedereen die niet ziek is en geen symptomen vertoont, is welkom op school en in de kinderopvang. Daarover zijn de elf bevoegde ministers het na een woelige dag eens geraakt.

De nieuwe regels kort samengevat:

• Alleen wie besmet is, moet thuisblijven. Volledige klassen moeten dus niet meer in quarantaine, wanneer er meerdere besmettingen plaatsvinden.

• Wie thuis een hoogrisicocontact had, mag nog altijd naar school of naar de kinderopvang. Een quarantaine van tien dagen blijft wel verplicht voor leerlingen van het secundair, wanneer ze niet gevaccineerd zijn.

• De CLB’s stoppen met contactopsporing op school.

• Zelftests worden sterk aanbevolen.

• Meerdaagse schooluitstappen zijn toegelaten, maar daar zijn zelftests in het bijzonder aangeraden.

‘Het virus raast door de samenleving en ook door het onderwijs’, zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdagnamiddag nog in het Vlaams Parlement. 102 scholen in Vlaanderen zijn volledig gesloten door de quarantainemaatregelen. Om de druk van de ketel te halen, en op vraag van de scholen zelf, besloot de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om verschillende maatregelen te lossen. De studievoortgang kwam in het gedrang.

De coronamaatregelen in scholen en crèches worden daarom vanaf vandaag stevig versoepeld. Alleen leerlingen die besmet zijn of symptomen hebben, moeten dan nog thuisblijven. Kinderen in het basisonderwijs van wie de ouders, broers of zussen besmet zijn, maar die zelf geen symptomen hebben, zijn dus welkom op school.

Ook de noodremprocedure, waarbij een klas in quarantaine moet als er vier positieve gevallen zijn, wordt tijdelijk opgeschort. Die maatregel leidde ertoe dat veel niet-besmette leerlingen thuis kwamen te zitten. ‘Ik denk dat het een wereld van verschil maakt voor directies, leerkrachten en ouders’, reageert Vlaams minister van ­Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Geen contacttracing meer

Verder werd er op de Interministeriële Conferentie (IMC) beslist dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) niet langer instaan voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden.

Toch worden de regels niet volledig gelost. Er geldt nog een uitzondering voor leerlingen in het secundair die niet gevaccineerd zijn. Wanneer ze thuis een hoogrisicocontact hadden, moeten ze wel nog tien dagen in quarantaine gaan. Voor de 12 tot 17-jarigen die gevaccineerd zijn, is dat niet zo. Zo wordt er voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde minderjarigen – iets wat onder meer federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) in het verleden net wilde vermijden.

‘Dat is een toegeving vanuit onderwijs’, zegt het kabinet-Weyts daarover. ‘Maar eigenlijk gelden dezelfde maatregelen als voor volwassenen.’ De uitzondering is ook te goeder trouw. ‘Scholen kunnen leerlingen niet verplichten om hun vaccinatienstatus bekend te maken, net zoals een werkgever dat niet kan. We rekenen dus op de eerlijkheid van leerlingen en ouders.’

De beslissing van de IMC, met de acht ministers van Volksgezondheid en drie ministers van Onderwijs, had heel wat voeten in de aarde. De vergadering ’s ochtends werd geschorst, en ook de gesprekken tussen de kabinetten later op de dag verliepen moeizaam. Twee angels in het debat waren het toelaten van meerdaagse uitstappen in het onderwijs en het structurele gebruik van sneltesten. Uiteindelijk roepen de ministers in het gezamenlijke persbericht opnieuw op om zelftests te gebruiken en blijven meerdaagse uitstappen toegelaten, zoals het onderwijsveld dinsdag al had gecommuniceerd.

Opluchting

De IMC komt met deze bijsturingen tegemoet aan de vele noodkreten van ouders, scholen, koepels en CLB’s de afgelopen weken. Het onderwijsveld reageert dan ook opgelucht. ‘Het is fijn dat we vanuit het CLB nu kunnen inzetten op het ondersteunen van de vele leerlingen die ons nodig hebben’, zegt Stefan Grielens, directeur van Vrij CLB Netwerk. ‘Zinvol werk in plaats van contacttracing.’

‘We zijn opgelucht dat deze maatregelen, die niet meer effectief en disproportioneel waren, aangepast zijn’, reageert Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De aanpassingen zijn echter niet zaligmakend, benadrukt hij. ‘De druk op de schoolorganisatie neemt wat af, maar we blijven ons hart vasthouden. We gaan nog moeilijke weken tegemoet. Ik verwacht nog veel scholen die tijdelijk op afstandsonderwijs zullen overschakelen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig