Oversterfte in 2021 pak lager dan in 2020
De oversterfte trof vooral de leeftijdsgroep van 65 tot 84 jaar.  Foto:  Fred Debrock

Volgens Sciensano waren er vorig jaar 5.192 bijkomende sterfgevallen, boven op de 106.197 verwachte sterfgevallen. Dat is 4,9 procent oversterfte. In 2020 liep die nog op tot 17,5 procent. Van 2015 tot 2019 bedroeg de oversterfte gemiddeld 2 procent per jaar.

De 5.192 bijkomende sterfgevallen in 2021 konden hoofdzakelijk toegeschreven worden aan het voortduren van de corona-epidemie. Een klein aandeel (126 bijkomende sterfgevallen) was te wijten aan de korte hitteperiode tussen 16 en 19 juni. De overstromingen in ons land waren verantwoordelijk voor 58 bijkomende sterfgevallen, aldus Sciensano.

2021: ondersterfte bij 85-plussers

Bij 85-plussers waren er vorig jaar 291 sterfgevallen minder dan verwacht (-0,6%), hoofdzakelijk bij vrouwen (397 sterfgevallen minder dan verwacht). De ondersterfte bij 85-plussers is waargenomen in Vlaanderen (-0,2%) en Brussel (-3,0%), niet in Wallonië (+0,7%).

De oversterfte trof vooral de leeftijdsgroep van 65 tot 84 jaar met 4.905 bijkomende overlijdens (+11,1% oversterfte) en de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar met 1.320 bijkomende overlijdens (+9,1% oversterfte). In Vlaanderen stierven 2.643 mensen meer dan verwacht (+4,3%), in Wallonië 2.826 (+7,9%) en in Brussel 459 (+5,7%).

Sterfgevallen door covid

Vorig jaar vielen in België 8.532 coviddoden. Dat is aanzienlijk minder dan de 19.819 slachtoffers in het eerste coronajaar.

Het aantal bijkomende sterfgevallen ligt lager dan het totale aantal sterfgevallen door covid-19. Een verklaring daarvoor is dat niet elke persoon die aan covid is overleden, noodzakelijk een bijkomend sterfgeval was. Een deel van de overleden personen had een leeftijd waarop men vanuit statistisch oogpunt kon verwachten dat zij zouden overlijden.

De algemene sterftecijfers

Ook Statbel publiceerde de voorlopige sterftecijfers voor 2021. Toen werden iets minder dan 112.500 overlijdens geregistreerd, ongeveer 14.500 overlijdens minder dan in 2020.

In vergelijking met het gemiddeld aantal overlijdens in de pre-coronaperiode 2017-2019, was er in 2021 sprake van een matige stijging met ongeveer 2.700 overlijdens (+ 2,5 procent). In 2020 lag de oversterfte nog aanzienlijk hoger, met een toename van ongeveer 17.000 sterfgevallen (+ 15,7 procent).

De verschillen tussen de cijfers van Statbel en van Sciensano kunnen worden toegeschreven aan methodologische verschillen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig